Thương tặng Hoa Hồng

Kỷ niệm tình yêu

Nhớ lúc gần nhau ta hạnh phúc thật nhiều/ 
 
Em âm thầm trong sâu thẳm tin yêu

Comments

  • tramnhonganthuong  -  11/01/2013 08:43:30

    Hoa hồng đẹp quá mình cũng thích hoa hồng đó bạn