trang Blog

Thương về miềnTrungTham gia: 04/11/2008
 • - Những vần Ca Dao về Công ơn của Cha Mẹ .
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  - Những vần Ca Dao về Công ơn của Cha Mẹ .

  Công cha như núi Thái Sơn
  Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
  Một lòng thờ mẹ kính cha
  Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

   

  *Ơn cha nặng lắm ai ơi
  Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang

   

  *Công cha nghĩa mẹ cao dày
  Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ
  Nuôi con khó nhọc đến giờ
  Trưởng thành con phải biết thờ hai thân
  Thức khuya dậy sớm chuyên cần
  Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con

   

  *Lên non mới biết non cao
  Nuôi con mới biết công lao mẫu từ

   

  *Nuôi con mới biết sự tình
  Thầm thương Cha Mẹ nuôi mình khi xưa

   

  *Thờ cha mẹ,ở hết lòng
  Ấy là chữ hiếu dạy trrong luân thường

   

  *Mẹ già đầu bạc như tơ
  Lưng đau con đỡ,mắt lờ con nuôi

   

  *Bao giờ cá lý hóa long
  Đền ơn cha mẹ ẵm bồng xưa nay

   

  *Những người thắt đáy lưng ong
  Đã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con

   

  *Cây xanh thì lá cũng xanh
  Cha mẹ hiền lành để đức cho con

   

  *Mẹ già ở tấm lều tranh
  Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con

   

  *Đi đâu mà bỏ mẹ già
  Gối nghiêng ai sửa,chén trà ai dâng ?

   

  *Tu đâu cho bằng tu nhà
  Thờ cha kính mẹ ấy là chân tu .

   

  *Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
  Con nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày

   

  *Một mẹ nuôi được mười con
  Mười con không nuôi được một mẹ

   

  *Có cha có mẹ thì hơn
  Không cha không mẹ như đờn đứt dây

   

  *Thuyền không bánh lái thuyền quầy
  Con không cha mẹ ai bày con nên

   

  *Đói lòng ăn hột chà là
  Để cơm cho mẹ mẹ già yếu răng

   

  http://www.vantholacviet.org/FilesUpload/Image/Van%20Khanh/ChaMe.jpg

   

  *Thà ăn bắp hột chà vôi
  Còn hơn giàu có mồ côi mẹ già

   

  *Nhìn lên nuột lạc mái nhà
  Bao nhiêu nuột lạc thương bà bấy nhiêu

   

  *Vẳng nghe chim vịt kêu trời
  Bâng khuâng nhớ Mẹ chín chiều ruột đau

   

  *Sinh con ai nỡ sinh lòng
  Sinh con ai chẳng vun trồngcho con

   

  *Có con phải khổ về con
  Có chồng phải gánh gian sơn nhà chồng

   

  *Nuôi con cho được vuông tròn
  Mẹ thầy dầu dãi xương mòn gối cong

   

  *Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
  Năm canh chày mẹ thức đủ năm canh

   

  *Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
  Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương

   

  *Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi
  Ngó không thấy mẹ ngùi ngùi nhớ thương

   

  *Chiều chiều xách giỏ hái rau
  Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần

   

  *Chiều chiều ra đứng ngõ sau
  Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều

   

  *Chim trời ai dễ đếm lông
  Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày

   

  *Có vàng vàng chẳng hay phô
  Có con con nói trầm trồ mẹ nghe

   

  *Ví dù con phụng bay qua
  Mẹ nói con gà con cũnng nói theo

   

  *Có chồng chẳng được đi đâu
  Có con chẳng được đứng lâu một giờ

   

  *Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
  Cầu cho cha mẹ sống đời với con

   

   

   

   
  - Những vần Ca Dao về Công ơn của Cha Mẹ .