Đăng nhập

Tìm lại!

...Tìm lại đi, hãy tìm lại trong mỗi người - vì ta không thấy ta như này...

Tìm lại
Microwave
Chẳng muốn nghe gì, chẳng muốn tìm khác.
Đôi mắt luôn tìm, tìm về.
Người nhếch môi cười, người như hụt hẫng, người khóc trong lòng.

Hết rồi !

* Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người, để ta không thấy ta như lúc này.
Đường xa quá dài, rồi ta mệt nhoài. Vì ta không đứng bên nhau nữa rồi...
Ngồi đếm sao tàn, ngày ơi đừng đến, đừng đến vội vàng.
Hết rồi !

Ngồi xuống đây bạn, cạn chén rượu kia, cạn hết đêm này.
Hết rồi !

(Back to * 2 times)

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận