Đăng nhập

Tìm về

Đi loanh quanh các trang giải trí rồi chợt nhớ mình còn 1 ngôi nhà bên này. Xây nhiều mà không chăm sóc thì nhà cũng hoang vắng lắm. 

Nhưng dù sao nó cũng là một nơi đi về, 1 nơi chia sẻ, thổ lộ. 

http://www.youtube.com/watch?v=v2RqQ2HCH5c

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận