trang Blog

timluanvanTham gia: 19/10/2009
 • LUAN VAN THAC SI KINH TE, LUAN VAN CAO HOC KINH TE
  Công Nghệ Thông Tin
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  LUAN VAN THAC SI KINH TE, LUAN VAN CAO HOC KINH TE

   

  LA0001. Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ - Thực trạng giải pháp

  Thông tin đề tài: 71 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0002. Giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Công thương trong khu chế xuất - Khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM

  Thông tin đề tài: 99 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0003. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực và thông lệ Ngân hàng quốc tế

  Thông tin đề tài: 144 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0004. Gia tăng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế Lâm Đồng theo định hướng đến năm 2020

  Thông tin đề tài: 92 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0005. Giải pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 92 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0006. Kiểm soát tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - chi nhánh TP.HCM

  Thông tin đề tài: 99 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0007. Xây dựng chiến lược phát triển đội tàu vận tải xăng dầu viễn dương của tổng Công ty xăng dầu Việt Nam đến năm 2015

  Thông tin đề tài: 123 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0008. Ứng dụng một số mô hình đầu tư tài chính hiện đại vào thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 146 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0009. Áp dụng giao dịch quyền chọn cổ phiếu vào thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 86 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0010. Phương hướng phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần trong tiến trình toàn cầu hoá và hội nhập Kinh tế quốc tế ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 109 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0011. Quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán quốc tế tại Sở giao dịch II - Ngân hàng Công thương Việt Nam

  Thông tin đề tài: 124 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0012. Phát triển thị trường trái phiếu chính quyền địa phương ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 212 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0013. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai trong thời kỳ hội nhập quốc tế

  Thông tin đề tài: 95 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0014. Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh: Sự hài hoà giữa chuẩn mực Kế toán Việt Nam và chuẩn mực Kế toán quốc tế

  Thông tin đề tài: 96 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0015. Phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp trên cơ sở quản trị rủi ro doanh nghiệp

  Thông tin đề tài: 117 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0016. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

  Thông tin đề tài: 70 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0017. Chiến lược kinh doanh cho đại lý hàng hải Việt Nam từ nay đến năm 2015, tầm nhìn 2020

  Thông tin đề tài: 112 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0018. Chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu giấy Việt Nam

  Thông tin đề tài: 84 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0019. Vấn đề kiểm soát dòng vốn vào tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập

  Thông tin đề tài: 85 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0020. Giải pháp phát triển kinh doanh bằng hình thức nhượng quyền thương mại tại các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2015

  Thông tin đề tài: 86 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0021. Phát triển và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm y tế tại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 98 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0022. Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoài quốc doanh - TP.HCM

  Thông tin đề tài: 97 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0023. Tín dụng Bất động sản của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM - Thực trạng và giải pháp

  Thông tin đề tài: 77 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0024. Đo lường sự thỏa mãn của dịch vụ bán hàng đa cấp

  Thông tin đề tài: 109 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0025. Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của Vietcombank

  Thông tin đề tài: 126 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0026. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua hoạt động sáp nhập và mua lại

  Thông tin đề tài: 108 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0027. Phát triển sản phẩm tài chính giao dịch ký quỹ chứng khoán trong hệ thống Ngân hàng Công thươnGiáo viêniệt Nam

  Thông tin đề tài: 72 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0028. Vận dụng công cụ quyền chọn để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trong Thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 97 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0029. Phát triển hiệu quả thị trường tín dụng Bất động sản của Việt Nam

  Thông tin đề tài: 88 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0030. Xây dựng và giải pháp phát triển thương hiệu Ngân hàng Thương mại cổ phần Gia Định

  Thông tin đề tài: 98 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0031. Xây dựng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thành tập đoàn tài chính - Ngân hàng sau cổ phần hóa

  Thông tin đề tài: 111 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0032. Phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2008 – 2015

  Thông tin đề tài: 94 trang - Quản trị nhân sự - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0033. Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II giai đoạn 2006 - 2010

  Thông tin đề tài: 71 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0034. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại chi nhánh Ngân hàng phát triển Vĩnh Long

  Thông tin đề tài: 116 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0035. Xây dựng quy trình quản lý rủi ro lãi xuất tại Ngân hàng Eximbank

  Thông tin đề tài: 84 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0036. Hoàn thiện phương thức huy động vốn tín dụng nhà nước bằng trái phiếu chính phủ ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 202 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0037. Phát triển dịch vụ Ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2010

  Thông tin đề tài: 96 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0038. Chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Kinh Đô đến năm 2015

  Thông tin đề tài: 80 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0039. Xây dựng thương hiệu rau Đà Lạt đến năm 2015

  Thông tin đề tài: 100 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0040. Vận dụng Kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng toàn diện tại các doanh nghiệp sản xuất giày dép ở TP.HCM

  Thông tin đề tài: 107 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0041. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam trong quá trình hội nhập

  Thông tin đề tài: 104 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0042. Thị trường Nhật Bản đối với xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong giai đoạn 2002 - 2006 và dự báo đến năm 2015

  Thông tin đề tài: 106 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0043. Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Trà Vinh đến năm 2015

  Thông tin đề tài: 199 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0044. Sử dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn đề phòng ngừa rủi ro biến động giá nguyên liệu cà phê tại Công ty cà phê Trung Nguyên

  Thông tin đề tài: 99 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0045. Các giải pháp tài chính nhằm tăng cường thu hút FDI sau khi Việt Nam gia nhập WTO

  Thông tin đề tài: 103 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0046. Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng Thương mại điện tử ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 115 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0047. Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

  Thông tin đề tài: 128 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0048. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gốm mỹ nghệ của tỉnh Đồng Nai sang thị trường EU đến năm 2015

  Thông tin đề tài: 119 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0049. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Đồng Nai

  Thông tin đề tài: 106 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0050. Xây dựng quỹ tín thác đầu tư Bất động sản tại TP.HCM

  Thông tin đề tài: 99 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0051. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin của TP.HCM đến năm 2020

  Thông tin đề tài: 80 trang - Quản trị nhân sự - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0052. Mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  Thông tin đề tài: 100 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0053. Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ nuôi chăn cá tra - basa tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh An Giang

  Thông tin đề tài: 74 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0054. Phân tích đóng góp của vốn xã hội vào sự cải tiến doanh nghiệp: trường hợp nghiên cứu ngành dệt may trên địa bàn TP.HCM

  Thông tin đề tài: 63 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0055. Phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Gia Định

  Thông tin đề tài: 84 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0056. Các giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận

  Thông tin đề tài: 118 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0057. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Tiền Giang

  Thông tin đề tài: 81 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0058. Thực trạng và giải pháp xây dựng mô hình Thị trường chứng khoán phi tập trung ở Việt Nam và các nhóm giải pháp hỗ trợ phát triển

  Thông tin đề tài: 90 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0059. Xây dựng chiến lược tài chính cho Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Toàn Tâm trong giai đoạn hội nhập

  Thông tin đề tài: 77 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0060. Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư tại Tổng Công ty Khoáng sản - TKV

  Thông tin đề tài: 122 trang - Luận văn thạc sĩ QTKD - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0061. Áp dụng UCP600 trong giao dịch thanh toán chứng từ trong thanh toán Xuất nhập khẩu

  Thông tin đề tài: 66 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0062. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy mức tăng trưởng cho sản phẩm nước đóng bao của Vinamilk đến năm 2015

  Thông tin đề tài: 118 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0063. Giải pháp nâng cao khả năng huy động nguồn vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

  Thông tin đề tài: 92 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0064. Những yếu tố tác động đến nghèo ở Tỉnh Bình Phước và một số giải pháp

  Thông tin đề tài: 108 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0065. Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm Kế toán doanh nghiệp Việt Nam

  Thông tin đề tài: 239 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0066. Phát triển dịch vụ chứng khoán của Công ty chứng khoán Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam

  Thông tin đề tài: 235 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0067. Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên phương diện mở rộng cung tín dụng

  Thông tin đề tài: 88 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0068. Giải pháp cạnh tranh và phát triển cho các doanh nghiệp Logictics Việt Nam giai đoạn hậu WTO

  Thông tin đề tài: 144 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0069. Niêm yết của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 157 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0070. Các giải pháp tài chính để phát triển thị trường Bất động sản tại TP.HCM

  Thông tin đề tài: 108 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0071. Giải pháp xử lý và ngăn ngừa nợ quá hạn của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Thông tin đề tài: 90 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0072. Chính sách cổ tức - Lý thuyết và thực tiễn tại một số Công ty cổ phần khu vực TP.HCM

  Thông tin đề tài: 118 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0073. Phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

  Thông tin đề tài: 93 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0074. Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các Công ty Kiểm toán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 161 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0075. Giải pháp hỗ trợ tài chính đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam từ nay tới năm 2010

  Thông tin đề tài: 86 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0076. Xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2007 - 2015 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp II hoạch định chiến lược theo quá trình

  Thông tin đề tài: 104 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0077. Một số giải pháp phát triển các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Việt Nam đến năm 2015

  Thông tin đề tài: 82 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0078. Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 91 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0079. Ứng dụng mô hình APV trong phân tích hoạt động sáp nhập và mua lại Công ty (M&A) tại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 90 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0080. Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank Tân Thuận

  Thông tin đề tài: 76 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0081. Định hướng phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu đến năm 2015

  Thông tin đề tài: 91 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0082. Áp dụng phương thức đào tạo theo khe hở năng lực tại Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam

  Thông tin đề tài: 97 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0083. Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường

  Thông tin đề tài: 243 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0084. Chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử: so sánh giữa mô hình Servqual và Gronross

  Thông tin đề tài: 107 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0085. Chính sách tài chính phát triển thị trường Bất động sản Việt Nam

  Thông tin đề tài: 84 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0086. Giải pháp đồng bộ nâng cao hiêu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Tiền Giang

  Thông tin đề tài: 100 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0087. Giải pháp để kiềm chế lạm phát ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 93 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0088. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Sở Giao Dịch II - Ngân hàng Công thương Việt Nam

  Thông tin đề tài: 78 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0089. Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của các quỹ đầu tư chứng khoán trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 102 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0090. Giải pháp tăng tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ trong cơ cấu thu nhập của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

  Thông tin đề tài: 97 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0091. Giải pháp phát triển sản phẩm ngoại hối phát sinh tại Ngân hàng Công thươnGiáo viêniệt Nam

  Thông tin đề tài: 73 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0092. Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện và chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại TT Thông tin Di Động Khu Vực II

  Thông tin đề tài: 75 trang - Quản trị nhân sự - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0093. Hoàn thiện chính sách tiền tệ Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

  Thông tin đề tài: 209 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0094. Huy động các nguồn lực phát triển Thành phố Đà Lạt trở thành Thành phố tri thức

  Thông tin đề tài: 120 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0095. Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long trong thời kỳ hội nhập và phát triển

  Thông tin đề tài: 89 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0096. Giải pháp hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công Thương Bình Dương

  Thông tin đề tài: 92 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0097. Giải pháp phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ bằng các công cụ phái sinh tại Ngân hàng ngoại thương - chi nhánh TP.HCM

  Thông tin đề tài: 56 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0098. Một số giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 76 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0099. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty LD dược phẩm SANOFI - AVENTIS Việt Nam

  Thông tin đề tài: 70 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0100. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu trong quá trình hội nhập quốc tế

  Thông tin đề tài: 103 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0101. Nâng cao chất lượng phương thức tín dụng chứng từ và phương thức nhờ thu tại Bangkok Bank PCL chi nhánh TP.HCM

  Thông tin đề tài: 100 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0102. Nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập

  Thông tin đề tài: 72 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0103. Nhận diện và giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Lâm Đồng

  Thông tin đề tài: 63 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0104. Những giải pháp chủ yếu nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Hà Nội

  Thông tin đề tài: 173 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp T.Phố - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0105. Phân tích hệ thống chấm điểm doanh nghiệp tại các Ngân hàng thương mại Quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thông tin đề tài: 85 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0106. Phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020

  Thông tin đề tài: 101 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0107. Phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập

  Thông tin đề tài: 135 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0108. Phát triển Thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hội nhập đến năm 2010

  Thông tin đề tài: 274 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0109. Quyền chọn chứng khoán và quyền áp dụng chọn chứng khoán vào Thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 80 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0110. Thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ - Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

  Thông tin đề tài: 108 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0111. Thực trạng và giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

  Thông tin đề tài: 147 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0112. Ứng dụng mô hình dịch vụ Logistics và quản trị chuổi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại Công ty TNHH DIETHELM Việt Nam

  Thông tin đề tài: 122 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0113. Nâng cao năng lực hệ thống cảng container Việt Nam đảm bảo sự phát triển của dịch vụ logistics

  Thông tin đề tài: 66 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0114. Hợp nhất - thâu tóm doanh nghiệp dưới góc nhìn tài chính

  Thông tin đề tài: 100 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0115. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đánh giá nhân viên tại Viễn thông TP.HCM

  Thông tin đề tài: 78 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0116. Định hướng phát triển Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn Resco đến năm 2020

  Thông tin đề tài: 56 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0117. Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáp nhập và mua lại Ngân hàng theo định hướng hình thành tập đoàn tài chính Ngân hàng tại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 110 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0118. Giải pháp nâng cao chất lượng nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn

  Thông tin đề tài: 81 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0119. Tác động của cơ chế huy động vốn và cho vay đến kết quả hoạt động của Ngân hàng phát triển Việt Nam

  Thông tin đề tài: 74 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0120. Cơ chế quản lý vốn tập trung tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam

  Thông tin đề tài: 94 trang - Quản trị vốn - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0121. Phát triển nghiệp vụ thanh toán Xuất nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công thươngchi nhánh Trà Vinh

  Thông tin đề tài: 72 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0122. Tìm hiểu luật chống bán phá giá và Bài học kinh nghiệm cho ngành hàng Đèn cầy xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ

  Thông tin đề tài: 68 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0123. Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

  Thông tin đề tài: 74 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0124. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực canh tranh của Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV - chi nhánh TP.HCM thông qua huy động vốn từ kiều hối

  Thông tin đề tài: 56 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0125. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ ĐTDĐ của sinh viên TP.HCM

  Thông tin đề tài: 86 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0126. Tác động của một số yếu tố chính đến thu nhập của hộ sản xuất hồ tiêu Việt Nam - Trường hợp điển hình vùng Đông Nam bộ

  Thông tin đề tài: 103 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0127. Phát triển thị trường Bất động sản tại TP.HCM trong giai đoạn hiện nay thông qua các giải pháp tài chính

  Thông tin đề tài: 78 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0128. Giải pháp nâng cao hiệu quả lập kế hoạch tài chính tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 106 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0129. Vai trò của vốn con người đối với tăng trưởng kinh tế các tỉnh, thành phố Việt Nam

  Thông tin đề tài: 110 trang - Đề tài KH&CN cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0130. Ảnh hưởng của thông tin bất cân xứng đối với nhà đầu tư trên Thị trường chứng khoán TP.HCM

  Thông tin đề tài: 89 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0131. Nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

  Thông tin đề tài: 106 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0132. Giải pháp gia tăng tỷ trọng thu phí dịch vụ ở các Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 93 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0133. Thực trạng và giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

  Thông tin đề tài: 80 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0134. Giải pháp phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng đầu tư và PT tỉnh Ninh Thuận

  Thông tin đề tài: 94 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0135. Giải pháp xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

  Thông tin đề tài: 84 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0136. Phát triển tài trợ xuất khẩu tại Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Thông tin đề tài: 88 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0137. Sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM

  Thông tin đề tài: 88 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0138. Thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch Khánh Hòa đến năm 2020

  Thông tin đề tài: 130 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0139. Triển khai quyền chọn cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 85 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0140. Phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam giai đoạn 2008 - 2020

  Thông tin đề tài: 97 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0141. Tác động của thuế thu nhập đến cấu trúc vốn ở Công ty Cổ phần Niêm yết ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 131 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0142. Báo cáo tài chính hợp nhất: Lý luận, thực trạng và phương hướng thực hiện

  Thông tin đề tài: 128 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0143. Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO

  Thông tin đề tài: 145 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0144. Hiệu quả quản lý đầu tư công tại TP.HCM: Vấn đề và giải pháp

  Thông tin đề tài: 84 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0145. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng phát triển Việt Nam

  Thông tin đề tài: 142 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0146. Thâu tóm và sáp nhập - Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thời kỳ hội nhập

  Thông tin đề tài: 103 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0147. Chính sách cổ tức của các Công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 157 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0148. Đẩy mạnh hoạt động cho vay Bất động sản tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam tỉnh Đồng Nai

  Thông tin đề tài: 85 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0149. Hàng không Việt Nam - Định hướng phát triển theo mô hình tập đoàn kinh tế

  Thông tin đề tài: 260 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0150. Xây dựng mô hình cơ cấu vốn hợp lý cho doanh nghiệp Việt Nam

  Thông tin đề tài: 118 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0151. Một số giải pháp phát triển sản phẩm du lịch theo "con đường huyền thoại" ở khu vực Bình - Trị - Thiên

  Thông tin đề tài: 40 trang - Luận văn Thạc sĩ QTKD - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0152. Chính sách hỗ trợ phát triển phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

  Thông tin đề tài: 227 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0153. Phát triển công cụ Option trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 111 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0154. Phát triển song hành dịch vụ Ngân hàng bán buôn và Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh TP.HCM

  Thông tin đề tài: 100 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0155. Nâng cao sức cạnh tranh một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập Kinh tế quốc tế

  Thông tin đề tài: 206 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0156. Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động của các Công ty chứng khoán ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 216 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0157. Tăng cường quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 169 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0158. Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

  Thông tin đề tài: 129 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0159. Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương trong Ngành Điện lực Việt Nam

  Thông tin đề tài: 204 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0160. Giải pháp phát hành trái phiếu đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  Thông tin đề tài: 99 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0161. Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản trên địa bàn các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ

  Thông tin đề tài: 275 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0162. Hoàn thiện cơ chế tài chính các Công ty xổ số kiến thiết khu vực Miền Nam

  Thông tin đề tài: 95 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0163. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên quan điểm phát triển bền vững của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ - Việt Nam

  Thông tin đề tài: 265 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0164. Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến bán đối với các dịch vụ viễn thông - tin học của VNPT (Trình chiếu)

  Thông tin đề tài: 29 trang - Luận văn Thạc sĩ QTKD - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0165. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang

  Thông tin đề tài: 76 trang - Quản trị nhân sự - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0166. Xây dựng các biện pháp duy trì và phát triển thị trường cho Công ty Prudential Việt Nam

  Thông tin đề tài: 115 trang - Luận văn Thạc sĩ QTKD - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0167. Giải pháp nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng với dịch vụ bán hàng đa cấp

  Thông tin đề tài: 109 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0168. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

  Thông tin đề tài: 85 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0169. Nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM

  Thông tin đề tài: 90 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0170. Thực trạng và giải pháp - Du lịch quốc tế và vấn đề thị thực xuất nhập cảnh Việt Nam

  Thông tin đề tài: 129 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0171. Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 197 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0172. Nâng cao hiệu quả quản lý nợ nước ngoài trong quá trình phát triển kinh tế Việt Nam

  Thông tin đề tài: 176 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0173. Phương pháp xác định lãi xuất Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 158 trang - Luận án Phó tiến sĩ KH kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0174. Phương hướng phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

  Thông tin đề tài: 214 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0175. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

  Thông tin đề tài: 220 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0176. Một số giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

  Thông tin đề tài: 157 trang - Luận án Phó tiến sĩ KH kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0177. Biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngoại hối ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 218 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0178. Đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM

  Thông tin đề tài: 189 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0179. Hoàn thiện nghiệp vụ tín dụng của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay

  Thông tin đề tài: 166 trang - Luận án Phó tiến sĩ KH kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0180. Các giải pháp nhằm mở rộng nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam

  Thông tin đề tài: 172 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0181. Giải pháp hoàn thiện quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng thương mại với các doanh nghiệp ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 218 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0182. Các giải pháp tăng cường tín dụng trung - dài hạn của Ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 200 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0183. Vấn đề lựa chọn cơ chế tỷ giá trong chính sách kinh tế vĩ mô ở nước ta

  Thông tin đề tài: 148 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0184. Phát triển dịch vụ Ngân hàng thương mại trên thị trường tài chính

  Thông tin đề tài: 164 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0185. Giải pháp hoàn thiện quản trị lãi xuất tại Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 213 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0186. Giải pháp tín dụng Ngân hàng nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn Tây Nguyên

  Thông tin đề tài: 181 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0187. Tác động của chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng đồng bằng sông Cửu Long

  Thông tin đề tài: 197 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0188. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống các đảm bảo bảo hiểm cho các rủi ro con người trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 185 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0189. Giải pháp tài chính nâng cao khả năng cạnh tranh nông thủy sản xuất khẩu khu vực đồng bằng sông Cửu Long

  Thông tin đề tài: 185 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0190. Giải pháp mở rộng tín dụng Ngân hàng góp phần thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa kinh tế tỉnh Bình Phước

  Thông tin đề tài: 150 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0191. Lạm phát và một số biện pháp kiềm chế lạm phát trong tình hình kinh tế xã hội ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 142 trang - Luận án Phó tiến sĩ KH kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0192. Xây dựng mô hình Công ty chứng khoán trong hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 164 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0193. Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm các doanh nghiệp trong phân tích tín dụng của các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 192 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0194. Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hội nhập đến năm 2020

  Thông tin đề tài: 208 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0195. Những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM

  Thông tin đề tài: 166 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0196. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của các Ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2010

  Thông tin đề tài: 217 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0197. Các giải pháp nhằm mở rộng sử dụng thẻ thanh toán tại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 179 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0198. Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong nền kinh tế thị trường

  Thông tin đề tài: 143 trang - Luận án tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0199. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 198 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0200. Hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2001 - 2010

  Thông tin đề tài: 232 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0201. Hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

  Thông tin đề tài: 205 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0202. Giải pháp phát triển hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiện nay

  Thông tin đề tài: 217 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0203. Phát triển du lịch bền vững ở Phong Nha - Kẻ Bàng

  Thông tin đề tài: 163 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0204. Đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện nay

  Thông tin đề tài: 210 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0205. Phát triển công nghiệp chế biến rau quả ở Việt Nam trong quá trình hội nhập

  Thông tin đề tài: 212 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0206. Hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế. Thực trạng và giải pháp

  Thông tin đề tài: 203 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0207. Nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 205 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0208. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

  Thông tin đề tài: 153 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0209. Một số giải pháp phát triển thị trường Bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 182 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0210. Hệ thống mô hình đánh giá sự phù hợp của quá trình phát triển dân số - Kinh tế Việt Nam

  Thông tin đề tài: 170 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0211. Hoàn thiện thể chế quản lý công chức ở Việt Nam trong điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế

  Thông tin đề tài: 244 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0212. Quá trình phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Liên Bang Nga trong bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế

  Thông tin đề tài: 197 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0213. Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước

  Thông tin đề tài: 226 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0214. Chiến lược Marketing đối với hàng thủ công mỹ nghệ của các làng nghề Việt Nam đến năm 2010

  Thông tin đề tài: 195 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0215. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam hiện nay

  Thông tin đề tài: 168 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0216. Cầu về tiền và hệ quả đối với chính sách tiền tệ ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 230 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0217. Các biện pháp vượt rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam

  Thông tin đề tài: 223 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0218. Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt đông của Kiểm toán nhà nước Việt Nam

  Thông tin đề tài: 195 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0219. Phát triển các tổ chức tài chính nông thôn Việt Nam

  Thông tin đề tài: 249 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0220. Phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình giáo dục - đào tạo ở các trường sỹ quan quân đội

  Thông tin đề tài: 226 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0221. Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh

  Thông tin đề tài: 205 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0222. Đầu tư phát triển các khu kinh tế - quốc phòng ở Việt Nam hiện nay

  Thông tin đề tài: 233 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0223. Hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền quận Tây Hồ

  Thông tin đề tài: 261 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0224. Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định nhằm tăng cường quản lý tài sản cố định trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

  Thông tin đề tài: 229 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0225. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

  Thông tin đề tài: 249 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0226. Chất lượng dịch vụ hàng không và quản trị chất lượng dịch vụ hàng không tại Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VNA)

  Thông tin đề tài: 199 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0227. Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư thuộc các Tổng Công ty xây dựng trong điều kiện phân cấp quản lý đầu tư hiện nay

  Thông tin đề tài: 191 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0228. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học khối kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đạo tạo quốc tế

  Thông tin đề tài: 212 trang - Quản trị nhân sự - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0229. Chính sách tài chính nhà ở trên địa bàn đô thị Thủ đô Hà Nội

  Thông tin đề tài: 286 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0230. Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 219 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0231. Phát triển dịch vụ tài chính trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

  Thông tin đề tài: 192 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0232. Phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 207 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0233. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương

  Thông tin đề tài: 193 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0234. Giải pháp thu hút và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2010

  Thông tin đề tài: 190 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0235. Cơ cấu lại Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Thông tin đề tài: 203 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0236. Hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 209 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0237. Xác định hàm cầu nhập khẩu vật tư nông nghiệp của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (lấy ví dụ phân bón URÊ)

  Thông tin đề tài: 163 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0238. Hoàn thiện hệ thống kiểm tra - kiểm soát cấp tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - tài chính ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 204 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0239. Định hướng đổi mới đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Thông tin đề tài: 208 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0240. Vận dụng lý luận phân phối thu nhập cá nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Tổng Công ty điện lực Việt Nam

  Thông tin đề tài: 218 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0241. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về cổ phần hóa và sau cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 220 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0242. Tổ chức thương mại thế giới và vấn đề gia nhập của Việt Nam

  Thông tin đề tài: 111 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0243. Thực trạng và giải pháp nhằm tạo động lực cho lao động quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội đến năm 2020

  Thông tin đề tài: 235 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0244. Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam

  Thông tin đề tài: 230 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0245. Mô hình tăng trưởng kinh tế địa phương và áp dụng cho tỉnh Bình Định

  Thông tin đề tài: 174 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0246. Xây dựng mô hình Kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam

  Thông tin đề tài: 215 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0247. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Ninh từ năm 1986 đến nay: Thực trạng, Kinh nghiệm và Giải pháp

  Thông tin đề tài: 198 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0248. Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm nâng cao thị phần vận tải của đội tàu biển Việt Nam

  Thông tin đề tài: 238 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0249. Hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Thông tin đề tài: 219 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0250. Sử dụng công cụ giá cả để cạnh tranh trong điều kiện hội nhập Kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp sản xuất xi măng ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 242 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0251. Bảo đảm lợi ích của bên Việt Nam trong thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

  Thông tin đề tài: 222 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0252. Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ giám sát từ xa của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

  Thông tin đề tài: 74 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0253. Các giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường phát triển Việt Nam

  Thông tin đề tài: 158 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0254. Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ nay đến năm 2010

  Thông tin đề tài: 55 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0255. Định hướng chiến lược phát triển Công ty Gạch Đồng Tâm đến năm 2010

  Thông tin đề tài: 69 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0256. Một số biện pháp nhằm nâng cao vị thế của bên Việt Nam tại các liên doanh nước ngoài

  Thông tin đề tài: 67 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0257. Một số giải pháp phát triển cảng biển ở khu vực TP.HCM đến năm 2010

  Thông tin đề tài: 55 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0258. Một số giải pháp phát triển Logistics trong các Công ty giao nhận Việt Nam trên địa bàn TP.HCM

  Thông tin đề tài: 89 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0259. Một số giải pháp nhằm đổi mới và hoàn thiện hoạt động sản xuất và xuất khẩu cà phê của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2010

  Thông tin đề tài: 71 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0260. Biện pháp hoàn thiện chiến lược phân phối tại Trung tâm Thông tin Di động Khu vực II (VMS)

  Thông tin đề tài: 60 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0261. Các yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng mua vé máy bay điện tử

  Thông tin đề tài: 80 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0262. Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ trái cây tỉnh Bến Tre

  Thông tin đề tài: 56 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0263. Đo lường chất lượng dịch vụ và chi phí tác động đến sự thỏa mãn của người sử dụng dịch vụ giải trí trực tuyến tại TP. HCM.

  Thông tin đề tài: 67 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0264. Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hóa trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020

  Thông tin đề tài: 176 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0265. Các giải pháp nâng cao tính hữu dụng của thông tin Kế toán đối với quá trình ra quyết định của nhà đầu tư trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 96 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0266. Chứng khoán hóa các khoản vay thế chấp Bất động sản góp phần tạo hàng hóa cho Thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 88 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0267. Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả kinh tế cây cà phê tỉnh Đăk Nông

  Thông tin đề tài: 82 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0268. Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin Báo cáo tài chính các Công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM

  Thông tin đề tài: 179 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0269. Phát huy hiệu quả vốn đầu tư mạo hiểm đối với các doanh nghiệp Việt Nam

  Thông tin đề tài: 83 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0270. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Techcombank

  Thông tin đề tài: 83 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0271. Phát triển con người Việt Nam 1999 - 2004: Những thay đổi và xu hướng chủ yếu

  Thông tin đề tài: 114 trang - Báo cáo quốc gia - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0272. Hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách xã góp phần thực hiện chương trình phát triển nông thôn Cà Mau

  Thông tin đề tài: 91 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0273. Thực trạng và giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vửa và nhỏ ở Tỉnh Lâm Đồng hiện nay

  Thông tin đề tài: 99 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0274. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động tại thành phố Cần Thơ, trường hợp nghiên cứu ở quận Ô Môn

  Thông tin đề tài: 103 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0275. Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su

  Thông tin đề tài: 85 trang - Quản trị nhân sự - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0276. Một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thị trường Việt Nam

  Thông tin đề tài: 89 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0277. Đề xuất phương hướng giải quyết vấn đề thông tin không cân xứng, lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 82 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0278. Xây dựng và phát triển thương hiệu "Việt NamGAS" cho Công ty Shinpetrol

  Thông tin đề tài: 65 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0279. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của AIRPORT Taxi đến năm 2010

  Thông tin đề tài: 54 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0280. Quản lý những vùng đất ngập nước ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 93 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0281. Cở sở khoa học và giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long

  Thông tin đề tài: 206 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0282. Đánh giá năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại tại Tây Ninh

  Thông tin đề tài: 69 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0283. Quản lý vay nợ nước ngoài tại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 93 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0284. Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam

  Thông tin đề tài: 78 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0285. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 106 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0286. Bảo vệ quyền lợi của các cổ đông trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

  Thông tin đề tài: 128 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0287. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Thông tin đề tài: 294 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp NN - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0288. Chính sách nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, thực trạng và giải pháp

  Thông tin đề tài: 138 trang - BCTK Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0289. Chính sách phát triển nhân lực và thu hút nhân tài công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng

  Thông tin đề tài: 52 trang - Quản trị nhân sự - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0290. Chính sách đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp

  Thông tin đề tài: 232 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0291. Các giải pháp thúc đẩy phát triển quan hệ giữa Việt Nam với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc)

  Thông tin đề tài: 169 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0292. Các giải pháp để Việt Nam khai thác tối đa những lợi ích thương mại từ chương trình "thu hoạch sớm" trong khu mậu dịch tự do Asean - Trung Quốc

  Thông tin đề tài: 122 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0293. Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế - xã hội dãi ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình phát triển cho một số khu vực trọng điểm

  Thông tin đề tài: 255 trang - BCTK KH&CN - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0294. Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sắp xếp lại và xu thế phát triển hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 138 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp ngành - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0295. Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước đối với đất đai trong quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hà Nội

  Thông tin đề tài: 205 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0296. Tác động của toàn cầu hóa kinh tế với dòng vồn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

  Thông tin đề tài: 199 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0297. Đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ công nghiệp hóa ở Malaixia - Kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Thông tin đề tài: 211 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0298. Tập trung phát triển công nghệ - Động lực thúc đẩy kinh tế xã hội

  Thông tin đề tài: 65 trang - Báo cáo Bộ KH&CN - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0299. Ước lượng giá trị kinh tế vận tải thủy. Nghiên cứu điển hình: Sông Thị Vải

  Thông tin đề tài: 95 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0300. Hoàn thiện kiểm tra phân tích Báo cáo tài chính với việc tăng cường quản trị tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 296 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0301. Phương pháp định tính trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt Nam về sản phẩm xe máy

  Thông tin đề tài: 210 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0302. Rủi ro lãi xuất trong hoạt động kinh doanh tại các Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam - Thực trạng và Giải pháp

  Thông tin đề tài: 103 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0303. Các giải pháp phát triển kinh doanh vàng tại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 91 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0304. Các nhân tố tác động đến việc ứng dụng ERP cho các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng

  Thông tin đề tài: 82 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0305. Một số giải pháp tài chính hỗ trợ cho sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Thông tin đề tài: 110 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0306. Kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài

  Thông tin đề tài: 62 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0307. Quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 73 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0308. Tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống các cơ quan thanh tra nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra

  Thông tin đề tài: 205 trang - BCTT Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0309. Phát triển dịch vụ Ngân hàng tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa

  Thông tin đề tài: 98 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0310. Đánh giá tình hình hoạt động giao nhận và thanh toán trong xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp tại tỉnh An Giang hiện nay

  Thông tin đề tài: 52 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0311. Đổi mới mô hình tổ chức giải quyết khiếu kiện hành chính ở nước ta hiện nay

  Thông tin đề tài: 106 trang - Luận văn thạc sĩ HC - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0312. Cơ sở khoa học, định hướng và giải pháp xây dựng thư viện điện tử trong điều kiện tin học hóa các hoạt động của kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 114 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0313. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước và các đơn vị kinh tế nhà nước

  Thông tin đề tài: 171 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0314. Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định giá trị tài liệu và xây dựng danh mục thời hạn lưu trữ tài liệu của Kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 66 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0315. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2001 - 2010

  Thông tin đề tài: 175 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0316. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước

  Thông tin đề tài: 84 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0317. Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng kiểm toán điều tra trong điều kiện hiện nay của kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 127 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0318. Các giải pháp phát triển kinh tế vùng miền núi bắc miền trung (Qua khảo sát các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế)

  Thông tin đề tài: 163 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0319. Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu của xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế

  Thông tin đề tài: 182 trang - Quản trị nhân sự - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0320. Phát triển dịch vụ Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 176 trang - Luận án Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0321. Hoàn thiện mô hình kinh tế quốc tế trong các doanh nghiệp Dược phẩm

  Thông tin đề tài: 95 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0322. Chính sách và giải pháp phát triển thị trường hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 2001 - 2010, tầm nhìn đến 2020

  Thông tin đề tài: 229 trang - Đề tài KHCN cấp NN - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0323. Cơ sở khoa học của vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong tương lai

  Thông tin đề tài: 127 trang - BCKH cấp bộ nhánh 4 - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0324. Cơ sở khoa học xây dựng phương pháp kiểm toán công tác đấu thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

  Thông tin đề tài: 65 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0325. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Ngân hàng nhà nước Việt Nam

  Thông tin đề tài: 154 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0326. Giải pháp hoàn thiện hoạt động giám sát thanh tra các tổ chức niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 106 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0327. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM

  Thông tin đề tài: 95 trang - Báo cáo tổng hợp - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0328. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện mối quan hệ giữa Công ty chứng khoán và khác hàng

  Thông tin đề tài: 113 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0329. Giải pháp phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về đổi mới hoạt động Ngân hàng

  Thông tin đề tài: 93 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0330. Các giải pháp khuyến khích nhà đầu tư tổ chức tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 106 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0331. Nghiệp vụ ngắt dòng lệnh để ổn định thị trường chứng khoán

  Thông tin đề tài: 68 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0332. Nghiên cứu, xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử

  Thông tin đề tài: 262 trang - Báo cáo đề tài nhánh - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0333. Sự thống nhất biện chứng giữa năng lực lãnh đạo, quản lý với bản lĩnh chính trị trong hoạt động của người cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

  Thông tin đề tài: 117 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0334. Nghiên cứu đổi mới hệ thống đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 337 trang - Đề tài độc lập cấp NN - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0335. Nghiên cứu xác định nội dung thông tin và hình thức cung cấp thông tin thống kê phục vụ yêu cầu Hợp tác quốc tế

  Thông tin đề tài: 77 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0336. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp công nghệ tin học hóa công tác xử lý số liệu thống kê, tháng, quý, năm do các Cục thống kê thực hiện

  Thông tin đề tài: 157 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tổng cục - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0337. Nghiên cứu những điều kiện cần thiết để ứng dụng công nghệ internet vào giao dịch chứng khoán ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 63 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0338. Quan điểm và chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng

  Thông tin đề tài: 116 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0339. Nghiên cứu phương pháp tính một số chỉ tiêu tổng hợp phản ánh chu kỳ kinh doanh và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 98 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tổng cục - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0340. Nghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệm

  Thông tin đề tài: 357 trang - Đề tài KHCN cấp NN - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0341. Nghiên cứu hoàn thiện bản phân loại giáo dục - đào tạo và danh mục nghề nghiệp

  Thông tin đề tài: 72 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tổng cục - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0342. Nghiên cứu một số công nghệ kỹ thuật chủ yếu của thanh toán điện tử và hệ thống thử nghiệm

  Thông tin đề tài: 465 trang - BCTH Đề tài nhánh - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0343. Nghiên cứu luận cứ khoa học để chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Thông tin đề tài: 447 trang - Đề tài KHCN cấp NN - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0344. Nghiên cứu giải pháp thực hiện chiến lược tổng thể phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010

  Thông tin đề tài: 152 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0345. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 401 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp NN - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0346. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

  Thông tin đề tài: 590 trang - Báo cáo đề tài nhánh - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0347. Nghiên cứu các rào cản trong thương mại quốc tế và đề xuất các giải pháp đối với Việt Nam

  Thông tin đề tài: 164 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0348. Nghiên cứu các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới

  Thông tin đề tài: 368 trang - BCTK Khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0349. Mô hình Ngân hàng chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng chính sách

  Thông tin đề tài: 89 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp ngành - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0350. Khái niệm nội dung phương pháp tính một số chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

  Thông tin đề tài: 84 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0351. Luận cứ và giải pháp củng cố, phát triển Ngân hàng phục vụ người nghèo

  Thông tin đề tài: 73 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0352. Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với xu hướng biến đổi của thị trường hàng hóa và dịch vụ thế giới

  Thông tin đề tài: 139 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0353. Một số giải pháp hình thành và phát triển dịch vụ tài chính thành phố Đà Nẵng đến năm 2010

  Thông tin đề tài: 75 trang - Báo cáo KH cấp sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0354. Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế - sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn thuộc vùng biển ven bờ Việt Nam

  Thông tin đề tài: 321 trang - BCTK KH&CN - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0355. Quan điểm giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới - Vấn đề và giải pháp

  Thông tin đề tài: 135 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0356. Một số giải pháp cơ bản huy động vốn đầu tư trong nước trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng đến năm 2010

  Thông tin đề tài: 60 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0357. Mở rộng cạnh tranh trong khu vực công để nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hóa và dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay

  Thông tin đề tài: 203 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0358. Một số vấn đề phương pháp luận thống kê

  Thông tin đề tài: 109 trang - Sách tham khảo - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0359. Một số vấn đề chủ yếu cần xử lý khi thực hiện các cam kết trong hiệp định thương mại Việt Nam - Mỹ và tiến trình tham gia WTO của Việt Nam

  Thông tin đề tài: 120 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0360. Phát triển kinh tế tư nhân ỏ các tỉnh miền núi Tây Bắc nước ta hiện nay

  Thông tin đề tài: 145 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0361. Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng Sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010

  Thông tin đề tài: 174 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0362. Một số giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng mới của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

  Thông tin đề tài: 106 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0363. Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam với các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

  Thông tin đề tài: 186 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0364. Một số giải pháp cơ bản nhằm thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

  Thông tin đề tài: 121 trang - Báo cáo khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0365. Một mô hình thực tiễn trong lãnh vực Ngân hàng dưới sự điều tiết của nhà nước xã hội chủ nghĩa

  Thông tin đề tài: 109 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0366. Mối quan hệ giữa cán cân thanh toán với việc điều hành tiền cung ứng của Ngân hàng trung ương

  Thông tin đề tài: 123 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0367. Khảo sát thực trạng quản lý nhà nước về môi trường tại một số tỉnh phía Nam ở nước ta hiện nay

  Thông tin đề tài: 244 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0368. Lịch sử và truyền thông ngành thanh tra Việt Nam - Các chuyên đề nghiên cứu

  Thông tin đề tài: 297 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0369. Khu vực mậu dịch tự do Asean - Trung Quốc

  Thông tin đề tài: 129 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0370. Phát triển và hoàn thiện thị trường ngoại hối Việt Nam

  Thông tin đề tài: 146 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học Ngân hàng - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0371. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và triển vọng

  Thông tin đề tài: 283 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0372. Phát triển kinh tế vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Thông tin đề tài: 317 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp NN - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0373. Giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống QTD ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 145 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp ngành - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0374. Hoàn thiện công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán của kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 56 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0375. Hoàn thiện công tác nghiên cứu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đơn vị và việc xác định trọng yếu, rủi ro trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 163 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0376. Nội dung và phương pháp kiểm toán hoạt động đối với các chương trình dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

  Thông tin đề tài: 117 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0377. Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

  Thông tin đề tài: 110 trang - Báo cáo khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0378. Nghiên cứu cơ chế hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam trên thị trường chứng khoán (giai đoạn 2000 - 2010)

  Thông tin đề tài: 104 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0379. Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại (hệ thống chợ)

  Thông tin đề tài: 134 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0380. Huy động nguồn lực người Việt Nam ở Nước ngoài để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp

  Thông tin đề tài: 127 trang - Báo cáo khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0381. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp quận tại TP.HCM

  Thông tin đề tài: 164 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0382. Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 64 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0383. Những giải pháp tăng cường vai trò của giới nữ trong quản lý nhà trường đại học

  Thông tin đề tài: 118 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0384. Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán và quy trình lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 155 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0385. Hoàn thiện hệ thống Kế toán Ngân hàng thương mại phù hợp với thông lệ quốc tế

  Thông tin đề tài: 60 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0386. Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi ngân sách đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện khoản chi

  Thông tin đề tài: 135 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0387. Hoàn thiện hoạt động kiểm tra kiểm toán nội bộ trong các tổ chức tín dụng Việt Nam

  Thông tin đề tài: 134 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0388. Hoàn thiện hệ thống các phương pháp kiểm toán

  Thông tin đề tài: 117 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0389. Những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay

  Thông tin đề tài: 212 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0390. Hoàn thiện cơ chế tổ chức thanh toán trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam giai đoạn 2000 - 2005

  Thông tin đề tài: 136 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp ngành - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0391. Hoàn thiện cơ chế cho vay hộ gia đình sản xuất nông - lâm - ngư - diêm nghiệp ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 96 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0392. Các giải pháp thúc đẩy các tổ chức tài chính đầu tư và thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 123 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0393. Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản

  Thông tin đề tài: 138 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0394. Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ cho trung tâm khoa học và bồi dưỡng cán bộ

  Thông tin đề tài: 47 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0395. Định hướng phát triển thương mại trong quá trình hình thành nền kinh tế tri thức của Việt Nam

  Thông tin đề tài: 144 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0396. Xây dựng quy trình soạn thảo và ban hành văn bản hành chính của Kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 60 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0397. Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 98 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0398. Nhận thức và thực tiễn vận dụng quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về tổ chức bộ máy nhà nước trong thời kỳ đổi mới (từ 1986 đến nay)

  Thông tin đề tài: 188 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0399. Định hướng và giải pháp đổi mới công tác kiểm toán ngân sách nhà nước trong điều kiện thực hiện luật ngân sách nhà nước sửa đổi

  Thông tin đề tài: 127 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0400. Định hướng và giải pháp mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2010

  Thông tin đề tài: 210 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0401. Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán chi phí ban quản lý dự án trong kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 72 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0402. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, thuộc các đơn vị, tổ chức làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương

  Thông tin đề tài: 83 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0403. Đề án thực hành thanh toán quốc tế tại trường cho sinh viên ngành tài chính - Ngân hàng

  Thông tin đề tài: 125 trang - Công trình Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0404. Xây dựng mô hình Ngân hàng thực hành và các điều kiện triển khai thực hiện tại các học viện Ngân hàng

  Thông tin đề tài: 52 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0405. Đánh giá tổng hợp tài nguyên, điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội nhằm định hướng phát triển bền vững khu vực biên giới phía tây từ Thanh Hóa đến Kon Tum

  Thông tin đề tài: 409 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp NN - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0406. Đầu tư hợp tác quốc tế và chủ quyền quốc gia trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP.HCM

  Thông tin đề tài: 111 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0407. Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên, kinh tế - xã hội thiết lập cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho một số huyện đảo

  Thông tin đề tài: 433 trang - Báo cáo tổng kết - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0408. Đánh giá tổng quát quá trình đổi mới ở Thủ đô, những bài học kinh nghiệm: định hướng phát triển đến năm 2010

  Thông tin đề tài: 319 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp T.Phố - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0409. Đánh giá khả năng ứng dụng các mô hình lý thuyết trong thực tiễn chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, nông thôn

  Thông tin đề tài: 64 trang - Báo cáo đề tài nhánh 6 - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0410. Điều tra đánh giá hiệu quả đầu tư của chương trình 135 và đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ đầu tư phát triển của các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006 - 2010

  Thông tin đề tài: 131 trang - BCTK Dự án KHCN - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0411. Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu

  Thông tin đề tài: 155 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0412. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2000 trong quản lý hành chính công tại sở nội vụ tỉnh Sơn La

  Thông tin đề tài: 44 trang - Quản trị chất lượng - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0413. Xây dựng quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 53 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0414. Ảnh hưởng của những yếu tố tâm lý trong đội ngũ cán bộ công chức đến cải cách hành chính ở một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Thực trạng và giải pháp

  Thông tin đề tài: 152 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0415. Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc và quy trình thiết kế phiếu điều tra thống kê

  Thông tin đề tài: 78 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0416. Nghiên cứu xác định nội dung và lựa chọn hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình kinh tế xã hội thời kỳ kế hoạch 5 năm

  Thông tin đề tài: 127 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tổng cục - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0417. Xu hướng phát triển nền kinh tế tri thức và tác động của nó đến sự phát triển và sự lựa chọn chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam

  Thông tin đề tài: 460 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp NN - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0418. Thử nghiệm kê khai thuế giá trị gia tăng qua qua mạng internet

  Thông tin đề tài: 116 trang - BCTK đề tài nhánh - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0419. Thực trạng và giải pháp chống thất thu ngân sách trong hoạt động kiểm toán của các đơn vị sự nghiệp có thu của Kiểm toán nhà nước các khu vực

  Thông tin đề tài: 55 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0420. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực và quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 149 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0421. Vai trò của kiểm toán nhà nước trong quá trình thẩm định dự toán ngân sách nhà nước

  Thông tin đề tài: 105 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0422. Vận dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương

  Thông tin đề tài: 62 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0423. Về tiền đề "cần" và "đủ" và bước đi để đưa đồng Việt Nam trở thành đồng tiền tự do chuyển đổi trong bối cảnh hội nhập kinh tế và thị trường tài chính quốc tế

  Thông tin đề tài: 132 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0424. Tài chính nhà nước - Một công cụ định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 142 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0425. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra

  Thông tin đề tài: 73 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0426. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám định và kiểm tra chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 65 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0427. Tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống các cơ quan thanh tra nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra

  Thông tin đề tài: 225 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0428. Tài chính nhà nước - Một công cụ định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường ở Việt Nam (Kỷ yếu)

  Thông tin đề tài: 320 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0429. Thực trạng và giải pháp tổ chức kiểm toán tài chính đảng

  Thông tin đề tài: 49 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0430. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  Thông tin đề tài: 301 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0431. Đánh giá thực trạng quá trình chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, nông thôn giai đoạn sau đổi mới

  Thông tin đề tài: 390 trang - Báo cáo đề tài nhánh 2 - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0432. Thử nghiệm mua bán hàng hóa trên mạng

  Thông tin đề tài: 33 trang - BCTK đề tài nhánh - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0433. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra - Các chuyên đề nghiên cứu

  Thông tin đề tài: 288 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0434. Tăng cường năng lực lập pháp của quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  Thông tin đề tài: 177 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0435. Tìm hiểu thực trạng và kiến nghị giải pháp nâng cao vai trò, vị trí của người cán bộ nữ với công tác quản lý trong ngành giáo dục & đào tạo

  Thông tin đề tài: 187 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0436. Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam

  Thông tin đề tài: 192 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0437. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế - xã hội ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 484 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp NN - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0438. Thực trạng về tham những lãng phí trong các chương trình dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách và các giải pháp đặt ra đối với kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 88 trang - BCTK Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0439. Tiếp tục đổi mới chính sách xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2010

  Thông tin đề tài: 147 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0440. Thực trạng và giải pháp phát triển hệ thống siêu thị ở nước ta trong đoạn hiện nay

  Thông tin đề tài: 167 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0441. Thực trạng và giải pháp tín dụng Ngân hàng hỗ trợ công cuộc xóa đói giảm nghèo

  Thông tin đề tài: 121 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp ngành - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0442. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và thông tin khoa học của kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 73 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0443. Thị trường dịch vụ tài chính ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  Thông tin đề tài: 213 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0444. Thuyết minh mô hình nông thôn đi lên công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

  Thông tin đề tài: 645 trang - Báo cáo đề tài nhánh - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0445. Thiết lập các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 104 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp ngành - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0446. Sự hình thành và phát triển các chức năng kiểm toán của kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 171 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0447. Phương hướng và giải pháp ứng dụng phần mềm tin học trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 117 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0448. Nghiên cứu kinh tế quốc tế về dịch vụ hậu cần và những bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam

  Thông tin đề tài: 156 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0449. Phương hướng và giải pháp tăng cường tính hiệu lực đối với các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 158 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0450. Nghiên cứu, điều tra và dự báo thị trường xuất khẩu cho một số chủng loại nông lâm, thủy sản

  Thông tin đề tài: 434 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp NN - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0451. Nghiên cứu xác định nội dung phạm vi tính chỉ tiêu vốn đầu tư và tích lũy tài sản ở nước ta hiện nay

  Thông tin đề tài: 82 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0452. Những ảnh hưởng của chuẩn mực Kế toán Việt Nam đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước và yêu cầu hoàn thiện nội dung quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 94 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0453. Nghiên cứu phương pháp xác định giá trị tài sản cố định cho nền kinh tế và khả năng ứng dụng của Việt Nam

  Thông tin đề tài: 63 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0454. Nghiên cứu phát triển thương mại khu vực hành lang kinh tế Hải Phòng - Lào Cai - Côn Minh trong bối cảnh hình thành khu vực mậu dịch tự do Asean - Trung Quốc

  Thông tin đề tài: 144 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0455. Nâng cao vai trò tín dụng Ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế các tỉnh Nam Bộ

  Thông tin đề tài: 185 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0456. Nội dung, trình tự và phương pháp kiểm toán tuân thủ đối với các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

  Thông tin đề tài: 62 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0457. Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc lập biên bản và báo cáo kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước của Kiểm toán nhà nước

  Thông tin đề tài: 85 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0458. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  Thông tin đề tài: 175 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0459. Những vấn đề cơ bản về đổi mới công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với hoạt động Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường

  Thông tin đề tài: 136 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0460. Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tổng thanh tra kinh tế xã hội

  Thông tin đề tài: 294 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0461. Thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở An Giang

  Thông tin đề tài: 47 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0462. Ứng dụng mô hình kinh tế lượng đê phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại trong tỉnh An Giang

  Thông tin đề tài: 61 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0463. Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động marketing trong Hợp tác xã nông nghiệp tại An Giang

  Thông tin đề tài: 60 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0464. Điều tra nhu cầu nhân lực ngành nghề trong nông nghiệp ở An Giang

  Thông tin đề tài: 48 trang - Quản trị nhân sự - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0465. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính hợp tác xã nông nghiệp tỉnh An Giang

  Thông tin đề tài: 42 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0466. Sử dụng thang đo Servperf để đánh giá chất lượng đào tạo ĐH tại trường ĐH An Giang

  Thông tin đề tài: 62 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0467. Tình hình thực hiện hai luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp ở An Giang và một số giải pháp khắc phục

  Thông tin đề tài: 50 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0468. Quản lý nguồn nhân lực xã hội

  Thông tin đề tài: 127 trang - Quản trị nhân sự - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0469. Quản lý nguồn nhân lực trong một tổ chức

  Thông tin đề tài: 111 trang - Quản trị nhân sự - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0470. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Thông tin đề tài: 252 trang - Quản trị nhân sự - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0471. Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển xuất khẩu nông, thuỷ sản và hàng thủ công mỹ nghệ sang Nhật Bản

  Thông tin đề tài: 149 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0472. Cơ sở khoa học xác định mức độ hạn chế của các thoả thuận và các tiêu chí cho phép miễn trừ trong luật cạnh tranh

  Thông tin đề tài: 118 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0473. Một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu nhằm phát triển Xuất nhập khẩu Việt Nam phù hợp với xu hướng biến đổi của thị trường hàng hoá và dịch vụ thế giới

  Thông tin đề tài: 139 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0474. Các giải pháp nhằm phát triển thương mại, thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn

  Thông tin đề tài: 108 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0475. Xác định nội dung và phương thức công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thương mại ở nước ta thời kỳ tới 2010

  Thông tin đề tài: 110 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0476. Các giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế

  Thông tin đề tài: 123 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0477. Phương thức tiêu thụ nông sản vùng Đông Nam Bộ, Thực trạng và giải pháp đổi mới phù hợp yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam

  Thông tin đề tài: 174 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0478. Giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của hiệp hội ngành hàng nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế

  Thông tin đề tài: 118 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0479. Các giải pháp áp dụng phương thức kinh doanh thương mại của doanh nghiệp trong điều kiện chuyển sang Kinh tế thị trường và hội nhập Kinh tế quốc tế

  Thông tin đề tài: 84 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0480. Đánh giá hiệu quả đầu tư, xây dựng I-O vá áp dụng TSA ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Thông tin đề tài: 269 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0481. Các giải pháp quản lý nhà nước về thương mại tại khu thương mại tự do và khu kinh tế cửa khẩu của nuớc ta

  Thông tin đề tài: 104 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0482. Xây dựng thể chế trong lĩnh vực dịch vụ và kinh doanh văn hoá phẩm hiện thời ở nước ta

  Thông tin đề tài: 106 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0483. Hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu của nước ta phù hợp với thông lệ quốc tế

  Thông tin đề tài: 182 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0484. Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và phát triển Hợp tác xã thương mại ở nông thôn nước ta hiện nay

  Thông tin đề tài: 162 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0485. Nghiên cứu cán cân thương mại trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 194 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0486. Giải pháp nhằm nâng cao tính an toàn cho hệ thống máy tính tại Trung tâm giao dịch chứng khoán

  Thông tin đề tài: 83 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0487. Giải pháp khuyến khích nhà đầu tư tổ chức tham gia giao dịch trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 106 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0488. Phương pháp phân tích kỹ thuật và khả năng áp dụng trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 81 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0489. Khung pháp lý về hoạt động niêm yết cửa sau - kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam

  Thông tin đề tài: 78 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0490. Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán trên thị trường chúng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 104 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0491. Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội

  Thông tin đề tài: 106 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0492. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống giám sát tại trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM

  Thông tin đề tài: 123 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0493. Hoàn thiện và phát triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 154 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0494. Hợp tác quốc tế trong phòng tránh, phát triển và xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên Thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập

  Thông tin đề tài: 135 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0495. Giải pháp thúc đẩy các tổ chức tài chính đầu tư vào Thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 123 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0496. Định hướng xây dựng Luật chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác

  Thông tin đề tài: 108 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0497. Các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức cung ứng dịch vụ chứng khoán trong điều kiện hội nhập

  Thông tin đề tài: 123 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0498. Ứng dụng công nghệ tin học nhằm kiểm soát rủi ro trong thanh toán chứng khoán

  Thông tin đề tài: 125 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0499. Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng khi mua hóa mỹ phẩm chăm sóc tóc

  Thông tin đề tài: 100 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0500. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 65 trang - Báo cáo dự thảo 2 - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0501. Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới.

  Thông tin đề tài: 277 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp NN - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0502. Một số giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân và hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  Thông tin đề tài: 135 trang - BCTK Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0503. Kinh tế công hữu trong nền kinh tế nhiều thành phần định hướng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay - Thực trạng và Giải pháp

  Thông tin đề tài: 238 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0504. Kinh tế hộ nông dân và các tổ chức hợp tác cơ sở

  Thông tin đề tài: 110 trang - BCTK đề tài KX 08 - 05 - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0505. Mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow và khả năng áp dụng vào đánh giá tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 103 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0506. Xu thế chủ yếu của sự phát triển khoa học công nghệ, sự hình thành và vai trò của Kinh tế tri thức trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

  Thông tin đề tài: 233 trang - BCTH Đề tài KX08 - 02 - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0507. Những vấn đề xã hội - nhân văn khu vực Nam Bộ giai đoạn 2005 - 2010

  Thông tin đề tài: 46 trang - Đề án Nghiên cứu khoa học trọng điểm - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0508. Xây dựng và phát triển thương hiệu trái cây Việt Nam

  Thông tin đề tài: 59 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0509. Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn TP.HCM

  Thông tin đề tài: 80 trang - Công trình dự thi - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0510. Hoàn thiện cơ chế quản lý tỷ giá hối đoái cho mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam

  Thông tin đề tài: 61 trang - Đề tài Nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0511. Xây dựng mô hình kinh doanh nhượng quyền thương mại chuỗi cửa hàng bán lẻ CoopMart tại TP. HCM

  Thông tin đề tài: 79 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0512. Một số biện pháp gia tăng vốn tự có của các Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 83 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0513. Các giải pháp hoàn thiện quản lý giá thành xây dựng của khu vực Nhà nước ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 77 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0514. Gia tăng năng lực tài chính nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần nông dược Hai

  Thông tin đề tài: 90 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0515. Lập kế hoạch khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

  Thông tin đề tài: 89 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0516. Quản trị rủi ro trong các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 115 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0517. Chuyển đổi PMU sang mô hình Công ty - giải pháp huy động vốn phát triển hạ tầng giao thông vận tải

  Thông tin đề tài: 82 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0518. Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đầu tư của Nhà nước tại chi nhánh Ngân hàng phát triển Long An

  Thông tin đề tài: 87 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0519. Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản của Bitexcoland

  Thông tin đề tài: 79 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0520. Kiểm soát rủi ro trong cho vay bất động sản của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM

  Thông tin đề tài: 77 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0521. Rủi ro trong tín dụng chứng từ tại VPBANK và các biện pháp phòng ngừa

  Thông tin đề tài: 107 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0522. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập

  Thông tin đề tài: 82 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0523. Một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 86 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0524. Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Long An

  Thông tin đề tài: 87 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0525. Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu

  Thông tin đề tài: 95 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0526. Phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp khai thác khoáng sản Việt Nam

  Thông tin đề tài: 190 trang - Luận văn Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0527. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng Công ty hàng không Việt Nam

  Thông tin đề tài: 241 trang - Luận văn Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0528. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 190 trang - Luận văn Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0529. Thương hiệu Sacombank trong nền kinh tế hội nhập. Thực trạng và giải pháp

  Thông tin đề tài: 82 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0530. Phát triển nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang dến năm 2020

  Thông tin đề tài: 105 trang - Quản trị nhân sự - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0531. Các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả quản trị tài chính các Công ty cổ phần niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

  Thông tin đề tài: 135 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0532. Chiến lược xuất khẩu của Công ty cổ phần dệt may Thành Công sang thị trường Mỹ giai đoạn 2008 - 2005

  Thông tin đề tài: 107 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0533. Thực trạng và các giải pháp đẩy mạnh hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Tỉnh Long An

  Thông tin đề tài: 76 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0534. Hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

  Thông tin đề tài: 205 trang - Luận văn Tiến sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0535. Định hướng chiến lược kinh doanh xuất khẩu cà phê cho Tổng Công ty Cà Phê Việt Nam đến năm 2015

  Thông tin đề tài: 79 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0536. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Chi nhánh Hồ Chí Minh

  Thông tin đề tài: 96 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0537. Quản lý rủi ro từ góc độ kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

  Thông tin đề tài: 101 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0538. Ứng dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 85 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0539. Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 106 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0540. Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tỉnh Kiên Giang

  Thông tin đề tài: 86 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0541. Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty truyền tải điện 4

  Thông tin đề tài: 115 trang - Quản trị nhân sự - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0542. Vận dụng lý thuyết để hoàn thiện hệ thống Kế toán chi phí tại Công ty điện tử SamSung Vina

  Thông tin đề tài: 138 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0543. Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong thanh toán xuất khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch II - Ngân hàng Công thương Việt Nam

  Thông tin đề tài: 70 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0544. Thái độ người tiêu dùng đối với chiêu thị trong việc xây dựng giá trị thương hiệu kem đánh răng tại thị trường TP. HCM

  Thông tin đề tài: 94 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0545. Xây dựng quỹ đầu tư phát triển nhằm tăng cường phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An

  Thông tin đề tài: 77 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0546. Ước lượng suất sinh lợi của Giáo dục ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 115 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0547. Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực TPHCM

  Thông tin đề tài: 95 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0548. Hoàn thiện cho vay ngoại tệ đối với Doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Đồng Nai

  Thông tin đề tài: 123 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0549. Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

  Thông tin đề tài: 81 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0550. Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bến Tre

  Thông tin đề tài: 82 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0551. Xây dựng hình ảnh thương hiệu Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ FPT

  Thông tin đề tài: 74 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0552. Giải pháp nhân sự Công ty Hệ thống thông tin FPT

  Thông tin đề tài: 51 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0553. Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - thực trạng và các biện pháp cải thiện

  Thông tin đề tài: 84 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0554. Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh TP.HCM

  Thông tin đề tài: 84 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0555. Hiệu quả kinh tế xã hội và lợi ích của cá nhân người lao động trong nông nghiệp

  Thông tin đề tài: 126 trang - Luận án Phó tiến sĩ KH kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0556. Hoạch định chiến lược phát triển tổng Công ty lương thự miền Nam đến năm 2015

  Thông tin đề tài: 161 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0557. Giải pháp điều hành chính sách tỷ giá ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 91 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0558. Ứng dụng nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro (Hedging) bằng hợp đồng giao sau trên sàn giao dịch kim loại London (LME) trong kinh doanh của Công ty Gia Kim

  Thông tin đề tài: 70 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0559. Xây dựng chính sách thuế tài sản ở Việt Nam

  Thông tin đề tài: 79 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0560. Một số yếu tố chính ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng quần áo thời trang nữ - khu vực Tp. HCM

  Thông tin đề tài: 90 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0561. Tác động Đầu tư công đến tăng trưởng của Tỉnh Long An

  Thông tin đề tài: 76 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0562. Đo lường mức độ hài lòng khách hàng về dịch vụ giao nhận hàng không tại Công ty Cổ phần giao nhận vận tải và thương mại VINAMILK

  Thông tin đề tài: 124 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0563. Hoạch định chiến lược kinh doanh cho chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Sài Gòn đến năm 2015

  Thông tin đề tài: 96 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0564. Giải pháp mở rộng khai thác đường bay Tp HCM – Bangkok của Vietnam Airlines tại thị trường Việt Nam

  Thông tin đề tài: 121 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0565. Hạn chế rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại hệ thống Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Thông tin đề tài: 118 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0566. Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  Thông tin đề tài: 97 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0567. Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội sau khi chuyển đổi từ Ngân hàng nông thôn lên đô thị

  Thông tin đề tài: 100 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0568. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp dệt may Hàn Quốc tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam trong hội nhập WTO

  Thông tin đề tài: 75 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0569. Chiến lược phát triển các doanh nghiệp in trong Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2015

  Thông tin đề tài: 81 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0570. Phát triển các dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

  Thông tin đề tài: 77 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0571. Giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

  Thông tin đề tài: 80 trang - Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0572. Giải pháp mở rộng hoạt động bao thanh toán nội địa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

  Thông tin đề tài: 101 trang - Luận văn thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0573. Phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu

  Thông tin đề tài: 91 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0574. Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Tổng đại lý Chuyển phát nhanh FedEx đến năm 2015

  Thông tin đề tài: 99 trang - Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0575. Một số định hướng cho Kế toán Việt Nam trong tiến trình hội tụ kế toán quốc tế

  Thông tin đề tài: 78 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0576. Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nước tại TP.HCM

  Thông tin đề tài: 66 trang - Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0577. Thực trạng và những giải pháp phát triển Logistics trong giao nhận vận tải biển quốc tế tại Việt Nam đến năm 2015

  Thông tin đề tài: 84 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0578. Giải pháp xây dựng thương hiệu VIFON giai đoạn 2008- 2012

  Thông tin đề tài: 115 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0579. Nhận dạng một số yếu tố tác động đến kết quả làm việc của nhân viên công ty Dragon Logistics khu vực phía Nam

  Thông tin đề tài: 140 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0580. Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thừa thiên huế đến 2015

  Thông tin đề tài: 94 trang - Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0581. Phát triển dịch vụ Ngân hàng tại chi nhánh NHCT Đồng Nai

  Thông tin đề tài: 83 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0582. Định giá trong hoạt động mua lại và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 94 trang - Luận văn thạc sĩ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0583. Nâng cao năng lực cạnh tranh tại tổng công ty lắp máy Việt Nam

  Thông tin đề tài: 91 trang - Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0584. Chiến lược Marketing nhằm mở rộng thị trường khung trần - vạch ngăn thạch cao của công VTJ tại Cambodia

  Thông tin đề tài: 62 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0585. Chuyển giá của các công ty đa quốc gia trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

  Thông tin đề tài: 115 trang - Luận văn thạc sĩ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0586. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán

  Thông tin đề tài: 103 trang - Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0587. Nghiên cứu hoạt động tín dụng bất động sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam từ cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản tại Mỹ

  Thông tin đề tài: 82 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0588. Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn

  Thông tin đề tài: 78 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0589. Hoàn thiện công tác quản lý hải quan đối với hoạt động gia công xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  Thông tin đề tài: 98 trang - Luận văn thạc sĩ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0590. Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty Decotex đối với mặt hàng rèm cửa tại thị trường Việt Nam đến 2015

  Thông tin đề tài: 127 trang - Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0591. Giải pháp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Bến Thành

  Thông tin đề tài: 75 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0592. Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu giày dép vào thị trường Hoa Kỳ của các doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM

  Thông tin đề tài: 70 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0593. Xác định các năng lực cần thiết của đội ngũ chuyên viên giám sát bộ phận phục vụ mặt đất của hãng hàng không

  Thông tin đề tài: 62 trang - Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0594. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm tại tổng công ty xây dựng Thăng Long

  Thông tin đề tài: 126 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0595. Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Tiền Giang

  Thông tin đề tài: 74 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0596. Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

  Thông tin đề tài: 131 trang - Luận văn thạc sĩ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0597. Huy động vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp và dịch vụ tỉnh Phú Yên

  Thông tin đề tài: 80 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0598. Chiến lược Marketing dịch vụ trả góp tại công ty cổ phần thương mại Giấc Mơ Dễ Dàng (Easy)

  Thông tin đề tài: 70 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0599. Phát triển nguồn nhân lực cho các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015

  Thông tin đề tài: 76 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0600. Các giải pháp phát triển bảo hiểm tiền gửi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

  Thông tin đề tài: 95 trang - Luận văn thạc sĩ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0601. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ cảng biển và sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng tại Tp. HCM

  Thông tin đề tài: 99 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0602. Giải pháp năng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ ở tỉnh Long An

  Thông tin đề tài: 91 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0603. Quá trình hòa hợp, hội tụ kế toán quốc tế và phương hướng, giải pháp của Việt Nam

  Thông tin đề tài: 147 trang - Luận văn thạc sĩ Kế toán - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0604. Đề xuất chiến lược hội nhập kế toán quốc tế cho Việt Nam

  Thông tin đề tài: 124 trang - Luận văn thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0605. Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức đến năm 2020

  Thông tin đề tài: 82 trang - Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0606. Đánh giá chất lượng dịch vụ tiệc cưới của công ty Dịch vụ du lịch Phú Thọ

  Thông tin đề tài: 96 trang - Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0607. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp máy nén khí tại công ty Atlas Copco Việt Nam

  Thông tin đề tài: 81 trang - Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0608. Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chưng khoán TP.HCM

  Thông tin đề tài: 188 trang - Luận văn thạc sĩ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0609. Giải pháp tài chính nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ viễn thông tại Viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang

  Thông tin đề tài: 146 trang - Luận văn thạc sĩ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0610. Hoàn thiện quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn tại tỉnh Quảng Trị theo hướng tự cân đối

  Thông tin đề tài: 92 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0611. Vận dụng hợp đồng tương lai chứng khoán vào thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 82 trang - Luận văn thạc sĩ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0612. Giải pháp tài chính nhằm bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội tại Viêt Nam

  Thông tin đề tài: 97 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0613. Hạn chế rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam

  Thông tin đề tài: 133 trang - Luận văn thạc sĩ Thương Mại - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0614. Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội sau khi chuyển đổi từ Ngân hàng nông thôn lên đô thị

  Thông tin đề tài: 100 trang - Luận văn thạc sĩ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0615. Những chiến lược và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ Việt Nam sang thị trường Nhật Bản giai đoạn từ năm 2009-2015

  Thông tin đề tài: 133 trang - Luận văn thạc sĩ Thương Mại - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0616. Thu hút và quản lý rủi ro vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài

  Thông tin đề tài: 86 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0617. Tình hình thực hiện bao thanh toán tại Việt Nam và một số giải pháp để đưa sản phẩm bao thanh toán vào ứng dụng taị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

  Thông tin đề tài: 77 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0618. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết nhằm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 140 trang - Luận văn thạc sĩ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0619. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn và hoàn thiện cấu trúc vốn chho các công ty cổ phần Việt Nam

  Thông tin đề tài: 82 trang - Luận văn thạc sĩ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0620. Phát triển và hoàn thiện nghiệp vụ bao thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 84 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0621. Thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua thị trường chứng khoán Việt Nam

  Thông tin đề tài: 112 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0622. Giải pháp hoàn thiện năng lực chăm sóc khách hàng dịch vụ bưu điện

  Thông tin đề tài: 109 trang - Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0623. Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Vinh - Nghệ An

  Thông tin đề tài: 158 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0624. Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

  Thông tin đề tài: 111 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0625. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho Công ty TOCONTAP đến năm 2010

  Thông tin đề tài: 118 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0626. Hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái nhằm tăng cường xuất khẩu của việt nam hiện nay

  Thông tin đề tài: 144 trang - Luận văn thạc sĩ kinh tế Bảo hiểm - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0627. GiảI pháp nâng cao năng lực tài chính Của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam trong xu thế hội nhập

  Thông tin đề tài: 105 trang - Luận văn thạc sĩ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0628. Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện

  Thông tin đề tài: 222 trang - Luận án Tiến sĩ Kinh tế Kế toán, Kiểm toán và Phân tích - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0629. Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

  Thông tin đề tài: 212 trang - Luận án Tiến sĩ Kinh tế Kế toán, Kiểm toán và Phân tích - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0630. Tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế với việc tăng cường quản lý tài chính ngành y tế Việt Nam

  Thông tin đề tài: 197 trang - Luận án Tiến sĩ Kinh tế Kế toán, Kiểm toán và Phân tích - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0631. Các giải pháp marketing nhằm tăng sức cạnh tranh trong kinh doanh vận chuyển hành khách của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam

  Thông tin đề tài: 233 trang - Luận án Tiến sĩ Kinh tế Marketing - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0632. Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc và khả năng vận dụng tại Việt Nam

  Thông tin đề tài: 210 trang - Luận án Tiến sĩ Kinh tế Đối Ngoại - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0633. Vai trò của Nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (thời kỳ 1961-2003) - Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam

  Thông tin đề tài: 223 trang - Luận án Tiến sĩ Lịch sử Kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0634. Quá trình phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở Tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997-2003 - Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp

  Thông tin đề tài: 186 trang - Luận án Tiến sĩ Lịch sử Kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0635. Hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Campuchia

  Thông tin đề tài: 175 trang - Luận án Tiến sĩ Kinh tế Đối Ngoại - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0636. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

  Thông tin đề tài: 189 trang - Luận án Tiến sĩ Kinh tế tài chính ngân hàng - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0637. Quá trình hoàn thiện các chính sách thúc đẩy phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ 1997 đến 2003 - Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp

  Thông tin đề tài: 194 trang - Luận án Tiến sĩ Lịch sử Kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0638. Vận dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí đánh giá mức độ đô thị hóa nhằm góp phần xây dựng các quan điểm phát triển đô thị ở Việt Nam đến năm 2020, (VD: Hà Nội)

  Thông tin đề tài: 199 trang - Luận án Tiến sĩ Kinh tế Phân bố lực lượng sản xuất và Phân vùng kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0639. Marketing trực tiếp và việc ứng dụng vào Việt Nam

  Thông tin đề tài: 239 trang - Luận án Tiến sĩ Kinh tế Marketing - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0640. Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

  Thông tin đề tài: 224 trang - Luận án Tiến sĩ Kinh tế Điều khiển học Kinh tế - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0641. Chuẩn mực hợp nhất kinh doanh: Sự hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế

  Thông tin đề tài: 96 trang - Luận văn thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0642. Các giải pháp kiểm soát an ninh tài chính trong tiến trình tự do hóa tài chính của Việt Nam hiện nay

  Thông tin đề tài: 108 trang - Luận văn thạc sĩ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0643. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  Thông tin đề tài: 154 trang - Đề tài nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0644. Cơ sở khoa học và thực tiễn nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ

  Thông tin đề tài: 67 trang - Luận văn thạc sĩ Kiểm soát Ngân sách - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0645. Cơ sở khoa học xây dựng phương pháp kiểm toán công tác đấu thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

  Thông tin đề tài: 65 trang - Đề tài nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0646. Cơ sở lý luận và thuật tiễn áp dụng kiểm toán điều tra trong điều kiện hiện nay của Kiểm toán Nhà nước

  Thông tin đề tài: 127 trang - Đề tài nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0647. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kì đối với cán bộ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước và các đơn vị kinh tế nhà nước

  Thông tin đề tài: 171 trang - Đề tài nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0648. Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định giá trị tài liệu và xây dựng danh mục thời hạn lưu trữ tài liệu của Kiểm toán Nhà nước

  Thông tin đề tài: 66 trang - Đề tài nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0649. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010

  Thông tin đề tài: 75 trang - Đề tài nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  LA0650. Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp Nhà nước

  Thông tin đề tài: 84 trang - Đề tài nghiên cứu khoa học - Tải đề cương - Đặt mua

  ........... CÒN RẤT NHIỀU MỜI BẠN VÀO WEBSITE TRA CỨU NHÉ

   

  Thông tin liên hệ:

  Hotline: 093.658.3228 (Mr. Minh) - 0979.170.170 (Mr. Huy)

  Điện thoại: 043.9911.302

  Địa chỉ Email:

  Timluanvan@gmail.com

  Thuvienluanvan@gmail.com

  Choluanvan@gmail.com

  Luanvanviet@gmail.com

  Thương mại Việt Co., Ltd - Website: http://tmv.vn

  Hệ thống Website:

  http://thuvienluanvan.com
  http://choluanvan.com
  http://luanvanviet.com
  http://timluanvan.com
  http://luanvan.info
  http://luanvannet.com
  http://tailuanvan.com
  http://caohocvietnam.com
   
  LUAN VAN THAC SI KINH TE, LUAN VAN CAO HOC KINH TE