trang Blog

quyTham gia: 01/04/2011
 • GIÁO DỤC TIỂU HỌC
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  GIÁO DỤC TIỂU HỌC

  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUY
  LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

  NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC

   MÔN: TIẾNG VIỆT VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT

  PHẦN 1. TIẾNG VIỆT

  Chương 1: Dẫn luận ngôn ngữ học

  1.1.  Bản chất xã hội của ngôn ngữ

  1.1.1. Ngôn ngữ không phải là hiện một tượng tự nhiên

  1.1.2. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội

  1.1.3. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt

  1.2. Chức năng của ngôn ngữ

  1.2.1. Chức năng giao tiếp của ngôn ngữ

  1.2.2. Chức năng tư duy của ngôn ngữ

  1.3. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu

  1.3.1. Tín hiệu và tín hiệu ngôn ngữ

  1.3.2. Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu

  Chương 2: Ngữ âm tiếng Việt

  2.1. Các đơn vị ngữ âm

  2.1.1. Những đơn vị đoạn tính

  2.1.2. Những đơn vị siêu đoạn tính

  2.2. Cấu tạo và đặc điểm của âm tiết tiếng Việt

  2.2.1. Cấu tạo của âm tiết tiếng Việt

  2.2.2. Đặc điểm của âm tiết tiếng Việt

  2.3. Hệ thống âm vị trong âm tiết tiếng Việt

  2.3.1. Âm đầu

  2.3.2. Âm đệm

  2.3.3. Âm chính

  2.3.4. Âm cuối

  2.3.5. Thanh điệu

  Chương 3: Từ vựng tiếng Việt

  3.1. Từ và các cấu tạo của từ tiếng Việt

  3.1.1. Đặc điểm của từ tiếng Việt

  3.1.2. Đơn vị cấu tạo từ

  3.1.3. Phương thức cấu tạo từ tiếng Việt

  3.2. Nghĩa của từ tiếng Việt

  3.2.1. Các thành phần nghĩa trong từ

  3.2.2. Phân loại các nghĩa trong từ nhiều nghĩa

  3.2.3. Trường nghĩa

  3.3. Phân loại từ tiếng Việt

  3.3.1. Phân loại các từ tiếng Việt về mặt cấu tạo

  3.3.2. Phân loại từ tiếng Việt xét theo nguồn gốc

  3.3.3. Phân loại từ tiếng Việt xét theo phạm vi sử dụng

  3.3.4. Phân loại từ tiếng Việt xét theo ý nghĩa

  Chương 4:  Ngữ pháp tiếng Việt

              4.1. Từ loại tiếng Việt

  4.1.1. Tiêu chuẩn phân định từ loại tiếng Việt

  4.1.2. Hệ thống từ loại tiếng Việt

  4.1.3. Sự chuyển loại của từ tiếng Việt

              4.2. Cụm từ tiếng Việt

              4.2.1. Phân loại cụm từ

              4.2.2. Cấu tạo của cụm từ chính phụ tiếng Việt

              4.2.3. Các loại cụm từ chính phụ chủ yếu

              4.3. Câu tiếng Việt

              4.3.1. Các thành phần của câu tiếng Việt

              4.3.2. Phân loại câu tiếng Việt

              4.3.3. Hệ thống dấu câu tiếng Việt

  PHẦN II : PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT

  Chương 1: Những vấn đề chung về phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học

  1.1. Mối quan hệ giữa các yếu tố trong quá trình dạy học TV ở tiểu học

  - Hiểu biết về các yếu tố: mục đích dạy học, nội dung dạy học (chương trình, sách giáo khoa), hoạt động dạy, hoạt động học.

  - Phân tích được mối quan hệ của các yếu tố trong quá trình.

  1.2. Các đặc điểm đặc thù trong PPDH TV ở tiểu học

  - Hiểu 5 đặc điểm đặc thù: (giáo trình)

  - Vận dụng 5 đặc điểm đặc thù để giải quyết giải pháp sư phạm trong dạy học TV ở tiểu học.

  1.3. Mục tiêu môn học TV ở tiểu học

  - Hiểu các mục tiêu.

  - Vận dụng để xác định mục tiêu của từng phân môn.

  1.4. Chương trình, sách giáo khoa TV ở tiểu học

  - Nắm vững những định hướng biên soạn chương trình TV tiểu học mới

  - Phân tích việc thể hiện các định hướng biên soạn chương trình trong bộ sách giáo khoa mới: tính giao tiếp, tính tích hợp, tính tích cực.

  1.5. Các nguyên tắc đặc trưng trong dạy học TV ở tiểu học

  - Vận dụng các nguyên tắc trong việc biên soạn chương trình, SGK.

  - Vận dụng các nguyên tắc trong việc tổ chức dạy học: chọn lựa phương pháp, biện pháp, hình thức tổ chức, cách thức đánh giá kết quả học tập của HS... trong một phân môn cụ thể.

  1.6. Các phương pháp dạy học thường sử dụng ở tiểu học

  - Phân tích ưu điểm, nhược điểm của từng phương pháp trong dạy học TV ở tiểu học.

  - Sử dụng một phương pháp chủ đạo để soạn một trích đoạn giáo án trong dạy học TV ở tiểu học với nội dung dạy học cho trước.

  Chương 2:Phương pháp dạy học các phân môn

  2.1. Phân môn Học vần

  - Nắm mục tiêu, cơ sở ngôn ngữ của phân môn. (giáo trình)

  - Vận dụng: Ảnh hưởng của cơ chế đọc, viết; những đặc điểm của chữ viết TV; những đặc điểm ngữ âm TV đến việc dạy học Học vần.

  2.2. Phân môn Tập viết

  - Nắm mục tiêu, cơ sở ngôn ngữ của phân môn. (giáo trình)

  - Phân tích các biện pháp chủ đạo sử dụng trong giờ học Tập viết ở tiểu học.

  2.3. Phân môn Chính tả

  - Nắm vững mục tiêu, cơ sở tâm lí học, ngôn ngữ học, các nguyên tắc dạy học đặc trưng của phân môn.

  - Vận dụng: Xây dựng bài tập dạy học chính tả (bài tập bắt buộc, bài tập chọn lựa)

  2.4. Phân môn Tập đọc

  - Nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ của phân môn (giáo trình)

  - Các cơ sở khoa học: chính âm TV và việc dạy TV ở tiểu học, tìm hiểu bài đối với các ngữ liệu là tác phẩm văn chương...

  - Vận dụng:

  + Xác định mục đích, yêu cầu của một bài tập đọc cụ thể.

  + Các biện pháp luyện đọc thành tiếng cho HSTH (luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm).

  2.5. Phân môn Luyện từ và câu

  - Nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ của phân môn (giáo trình).

  - Vận dụng:

  + Phân tích ý nghĩa của việc chuyển tên gọi phân môn: “Từ ngữ - Ngữ pháp” thành “Luyện từ và câu”.

  + Sự chi phối của các nguyên tắc dạy học đặc trưng đến việc dạy học phân môn.

  + Hệ thống bài tập của phân môn: phân loại, cách thức tổ chức thực hành.

      + Những vấn đề cần lưu ý trong dạy học Luyện từ và câu: phân loại từ theo cấu tạo, phân loại từ theo ý nghĩa biểu hiện...

  2.6. Phân môn Kể chuyện

  - Nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ của phân môn (giáo trình)

  - Vận dụng:

  + Phân tích điểm mới về nội dung, cách thức thể hiện nội dung dạy học Kể chuyện trong SGK mới.

  + Các biện pháp dạy học Kể chuyện: chuyển đổi vai người kể chuyện, luyện theo giọng kể mẫu, kể chuyện theo tranh,...

  2.7. Phân môn Tập làm văn

  - Nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ của phân môn (giáo trình)

  - Vận dụng:

  + Xây dựng hệ thống câu hỏi tìm ý cho một đề văn cụ thể.

  + Lập dàn ý cho một đề bài Tập làm văn cụ thể.

  + Xây dựng một đề bài Tập làm văn theo quan điểm giao tiếp.

  + Các biện pháp dạy học: biện pháp trực quan, biện pháp sử dụng bài văn mẫu,...st

  GIÁO DỤC TIỂU HỌC