Tin xe cộ Bộ Công thương tính dồn sức cho đại gia xe hơi trong nước > Yume.vn

Cùng đọc và bình luận về Bài viết ” Bộ Công thương tính dồn sức cho đại gia xe hơi trong nước ” được update liên tục tại cộng đồng Yume.vn

TTO – Bộ Công thương tính nghiên cứu đề xuất không đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với phần giá trị tạo ra trong nước của xe hơi nhằm giảm giá xe, tạo động lực cho các nhà sản xuất trong nước.

Bài viết ” Bộ Công thương tính dồn sức cho đại gia xe hơi trong nước ” được member chia sẻ trên www.Yume.vn