Tình bạn chúng ta hứa phải bền lâu đấy nhé…

— Yume.vn —

Tình bạn chúng ta hứa phải bền lâu đấy nhé 😍
#aFamilyPhotos #Ha #banthan #sogiau


#Yume