Tình hình thẩm vấn các đối tượng Pháp Luân Công giết người…. – Yume.vn

— Yume.vn —

Tình hình thẩm vấn các đối tượng Pháp Luân Công giết người.

Tất cả đối tượng đều đang ngoan cố không nhận tội giết người, nói rằng họ là người nhà trời thay trời hành đạo.Hai người kia bị quỷ nhập giết là đáng tội.

Sinh hoạt khá kinh dị, vẫn tiếp theo nữa tu luyện PLC ở khu tạm giam, ăn…ỉa ở địa điểm không chịu vào nhà cầu làm cán bộ phải đi mua pô cho ỉa , không tắm và chỉ ăn mỳ chay. Công an phải mời chuyên gia tôn giáo đến nói chuyện thì chúng nó mới trả lời.

Đại khái bọn này bảo đang luyện lên cấp…mẫu như cày level trong game vậy liên tục tập luyện cả ngày lẫn đêm ngủ khá ít. Thậm chí còn tuyên truyền đạo tranh thù cho….mọi người giam khiến nhiều tay nổi khùng dọa đấm nên đang phải cắt cử cán bộ nữ canh 24/24.Chúng tôi Xin chân thành cám ơn mọi người đã theo dõi!

Yume