Tình nào mà có người thứ 3 thì cũng đều mất vui hết!…

— Yume.vn —

Tình nào mà có người thứ 3 thì cũng đều mất vui hết!

#Kenh14Photos


#Yume