TÌNH YÊU vốn dĩ là THỨ LUÔN CÓ ĐIỀU KIỆN….

— Yume.vn —

TÌNH YÊU vốn dĩ là THỨ LUÔN CÓ ĐIỀU KIỆN.

Đừng nói bạn yêu một ai đó vô điều kiện, tình yêu luôn có điều kiện.

Bạn có thể không cần gì, song bạn cần anh ta yêu bạn, lẽ nào đó không phải là điều kiện?

Nhiều người thường nói: “Tôi quả thực yêu anh ấy vô điều kiện, thậm chí không cần anh ấy yêu tôi”. Đúng…

Khác
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

#Yume