trang Blog

Lê Thanh TínhTham gia: 06/02/2009
 • Bài Thu hoạch qua 4 năm Học tập tấm gương đạo đức HCM
  Sáng Tác
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Bài Thu hoạch qua 4 năm Học tập tấm gương đạo đức HCM

  ĐẢNG BỘ HUYỆN SƠN HÒA                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
            Chi Bộ                                                      Sơn Hòa, ngày 20 tháng 9 năm 2010
   
  BÀI THU HOẠCH
  Qua 4 năm thực hiện và làm theo tấm gương
  đạo đức Hồ Chí Minh
  -----------------------------
   
  Họ và tên:             LTT.
  Năm sinh:              16 – 10 – 1972.
  Công việc được giao trong các năm qua: Cán bộ quản lý.
  Chức vụ trong Đảng:       Đảng viên.
  Chức vụ trong đơn vị:      .
  Thông qua học tập, nghiên cứu và làm theo các chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm qua về “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tôi xin trình bày những nội dung cơ bản đã nhận thức, thu hoạch được thông qua tự liên hệ với bản thân cụ thể như sau:
  1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
  Lịch sử đã trải qua xuyên suốt quá trình đấu tranh giành hòa bình độc lập; nhờ Đảng Cộng Sản Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Bác đã quy tụ đông đảo tầng lớp nhân dân không ngại gian khổ, một lòng vì tổ quốc, đổ biết bao xương máu để hoàn toàn thống nhất đất nước.
  Từ khi thống nhất đất nước chúng ta tập trung chăm lo xây dựng tổ quốc giàu mạnh; Chúng ta chưa quan tâm nhiều đến đạo đức, nhân cách, lối sống … của các tầng lớp trong xã hội, từ đó một số ít cán bộ, đảng viên đã có chiều hướng xuống cấp trần trọng và có nhiều tiêu cực nảy sinh.
  Thiết nghĩ rằng: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một sáng kiến hay có giá trị, một chủ trương lớn hoàn toàn đúng đắn của Bộ Chính trị. Vì từ ngày có Đảng đến nay, quân dân cả nước ta ai nấy đều hết sức khâm phục đức tính của Bác, người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng ta, danh nhân văn hoá thế giới, cuộc vận động này có ý nghĩa chính trị sâu sắc, được mở ra rất đúng lúc; vì hiện nay trong Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta, nói cụ thể nhà nước ta có rất rất nhiều những hình ảnh, những con người có cuộc sống cao thượng, họ lo toan cho đất nước cho sự nghiệp cách mạng, luôn luôn làm được nhiều việc thiện..., vì Tổ Quốc chấp nhận huy sinh, đó là những tấm gương cho nhiều người noi theo. Nhưng ngược lại cũng vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền thoái hóa biến chất, làm sâu, mọt đục khét, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng. Do đó học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và các tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, để giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng.
              1.1/ Những nhận thức của bản thân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
  Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  Bản Thân nhận thấy rằng qua bước đầu vận động đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẻ ở chổ. Từ năm 2007, 2008 đã tổ chức hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo hệ thống các đoàn thể, chính trị, xã hội diễn ra ở cấp cơ sở và cấp huyện, với sự tham gia rất đông đảo của thí sinh; Năm 2009 Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức cuộc thi viết “Cảm nghĩ về Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sau một thời gian đã nhận được hơn hàng ngàn bài dự thi; Đây là địa phương một trong những đơn vị cấp huyện thực hiện tốt cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với hàng nghìn bài viết tham gia ở nhiều lứa tuổi. Năm nay – 2010; Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”” cũng đã nhận được rất nhiều bài viết tham gia. Vậy, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là một di sản tinh thần vô cùng quí báu của Đảng và dân tộc ta. Chúng ta nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, chúng ta đã thừa nhận và khẳng định những giá trị thực tiễn to lớn và quan trọng để vận dụng và phát triển những giá trị tư tưởng đó như thế nào vào sự nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay.
  Hiện nay đất nước ta đã gia nhập vào WTO và mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên toàn thế giới. Đồng thời đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chúng ta hòa nhập với thế giới không tránh khỏi những văn hóa độc hại, ngoại lai đang xâm nhập vào thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên.
  1.2/ Nội dung, Ý nghĩa và tầm quan trọng mà chúng ta phải thường xuyên học tập:
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là bản thân luôn luôn học tập những đức tính tốt đẹp của Bác; Đã dạy chúng ta rất nhiều điều về đạo đức, lối sống, tinh thần vững vàng, ý chí vươn lên, tình yêu thương đồng loại con người; Yêu tổ quốc, yêu đồng bào…Đã dìu dắt Đảng ta từ khi mới thành lập còn non trẻ mà đã thắng lợi đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng, đã học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là học hết tất cả những đức tính tốt đẹp rồi nhưng chưa đủ, chúng ta không chỉ học suông mà chuyển sang hành động, cần phải làm, chúng ta cần làm như thế nào theo gương của Bác, phải sửa chữa và khắc phục những sai lầm đã vấp phải; Để hoàn thành tốt nhất công việc của cơ quan, đơn vị mình đã giao; cần phấn đấu hơn nữa vào sự nghiệp chung, góp một phần công lao cho xây dựng quê hương đất nước.
  Hiện nay cơ bản chúng ta cần phải nghiên cứu và học tập những nội dung sau:
  Một là, Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước, hiếu với dân” đó làTư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ quyết tâm “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do, độc lập”, để rồi phấn đấu cho “ đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”.
  Hai là, Thực hiện đúng lời dạy: "Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư"là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ đối với mình, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. Người là một tấm gương mẫu mực về "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư". Học tập và làm theo tấm gương của Người, trong giai đoạn hiện nay là: Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức; biết sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn của Nhà nước, của tập thể, của chính mình một cách có hiệu quả.
  Ba là, Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao dân chủ và kỷ luật và chính Người là một mẫu mực về tinh thần dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần chúng nhân dân, luôn luôn quan tâm đến mọi người, gắn bó với nhân dân. Người luôn luôn phê phán "óc lãnh tụ", phê phán thói "quan cách mạng", phê phán những biểu hiện quan liêu, coi thường quần chúng, coi thường tập thể, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, coi đó là những căn bệnh khác nhau của chủ nghĩa cá nhân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương. Mọi biểu hiện dân chủ hình thức, lợi dụng dân chủ để "kéo bè, kéo cánh", để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi hoặc chuyên quyền, độc đoán, đứng trên tập thể, đứng trên quần chúng..., làm cho nhân dân bất bình, cần phải lên án và loại bỏ.
  Bốn là, cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Ngày nay, trong điều kiện toàn cầu hóa, việc mở rộng tình đoàn kết quốc tế, hợp tác cùng có lợi, chủ động, tích cực hội nhập là một nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. Đoàn kết quốc tế trong sáng là thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới, phấn đấu vì độc lập, hòa bình, hợp tác và phát triển; Đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các nước khác, mở rộng hợp tác cùng có lợi, phấn đấu vì hòa bình, phát triển, chống chiến tranh, đói nghèo, bất công, cường quyền, áp đặt trong quan hệ quốc tế.
  2/ Những kết quả cụ thể của bản thân trong việc thực hiện:
  Trong 4 năm qua khi có chủ trương học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM Tôi luôn nghiên cứu, học tập, rèn luyện tu dưỡng bản thân theo tư tưởng của Bác gồm:
  2.1 Trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất hàng đầu của đạo đức cách mạng. Bác đã dạy, bản thân là cán bộ đảng viên, luôn “tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân”, và hơn nữa, phải “tận trung với nước, tận hiếu với dân”; luôn gắn bó với dân, gần dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc. Nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, quan tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, làm cho dân hiểu rõ nghĩa vụ và quyền lợi của người làm chủ đất nước.
  Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là Bản thân luôn tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của người Đảng viên. Luôn có tinh thần trách nhiệm và kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, chống tham nhũng, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.
  2.2 Bản thân thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, kiên quyết đấu tranh chống các hành vi làm trái và hại đến đường lối, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Luôn tôn trọng và pháp huy quyền làm chủ của dân, vừa là cán bộ đảng viên, vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ trung thành của dân.
  2.3 Thường xuyên kiểm điểm bản thân, có ý thức kỷ luật, trung thành với Đảng CS Việt Nam; Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng, luôn thực hiện đúng giờ giấc làm việc. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giữ mối quan hệ với nhân dân tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.
  2.4 Luôn nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và nhà nước phân công, không trông chờ ỷ lại, hết lòng phụng sự tổ quốc, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, quyết tâm phấn đấu để thành đạt và cống hiến nhiều nhất cho đất nước, cho dân tộc.
  2.5 Luôn vững vàng kiên định đường lối đổi mới của đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm túc việc nói, viết và làm đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước; Tinh thần luôn giúp đở, dìu dắt tạo điều kiện để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân dân và quần chúng để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của đảng; bản thân luôn kiểm điểm thực hiện tự phê bình và phê bình để khắc phục sửa chữa sai lầm khác và luôn có tinh thần trách nhiệm, có mối quan hệ mật thiết với nhân dân.
  2.6 Bản thân là cán bộ lãnh đạo luôn luôn thực hiện theo đúng tinh thần công văn số 271-CV/TW ngày 24/9/2009 của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; luôn học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt công việc, khi giải quyết việc gì cần bàn bạc trước khi hành động, hàng tháng họp chi bộ thường kỳ bản thân mạnh dạn góp ý để xây dựng.
  3. Những việc còn hạn chế:
  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, bản thân tôi nhận thấy còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn, mạnh dạn để rút kinh nghiệm như sau:
  - Chưa thực sự kiên quyết về nhìn nhận vấn đề, còn nể nan, né trách.
  - Việc đấu tranh, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân chưa khoa học, chưa hệ thống.
  - Trong công việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc, chưa sâu sát, chưa tỉ mỉ.
  - Tính tình nóng nãy nên giải quyết công việc hiệu quả chưa cao.
   4/ Những kiến nghị đề xuất:
  - Học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác là tất cả mọi Công dân Việt Nam cần phải học, chứ không chỉ cán bộ, đảng viên và quần chúng;
  - Cần tuyên truyền sâu rộng đến toàn dân, các khu dân cư, nhất là khu dân cư có đạo và các tôn giáo khác;
  - Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với cán bộ, đảng viên thối hóa biến chất, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, của đảng.
   
  Xác nhận của cấp ủy                                              Người viết bản thu hoạch
   
   
                                                                                                          LTT
  Bài Thu hoạch qua 4 năm Học tập tấm gương đạo đức HCM