trang Blog

luTham gia: 09/04/2008
 • Đừng nhìn lại
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Đừng nhìn lại

  Đừng nhìn lại sau lưng, nên cố đi nơi đâu thật xa
  Đến những nơi ta chưa bao giờ,
  Cùng người mình yêu rong chơi chốn này
  Để ko bị vướng kỉ niệm.

  Trải tầm nhìn ra xa
  Luôn đôi mắt neo theo chân trời
  Khi không gian chỉ có ta
  Nơi ưu tư được thét cho nhẹ bớt đi...

  Chớ nên ngồi khóc... [khi con con tim anh mang lệ buồn]
  Không khá hơn đâu... [cho con tim anh thêm nặng nề]
  Khóc chỉ làm cho lòng thêm yếu mềm
  Khóc để rồi cho niềm đau trong lòng

  Hét lên thật lớn... [mang cho ta bay ra bầu trời]
  Tan hết trong anh... [mang ưu tư cho phai nhạt dần]
  Thấy trong lòng như đc thêm sức mạnh,
  Thứ tha rồi bỏ qua chuyện xưa

  Đừng nhìn lại sau lưng, nên cố đi nơi đâu thật xa
  Đến những nơi ta chưa bao giờ,
  Cùng người mình yêu rong chơi chốn này
  Để ko bị vướng kỉ niệm.

  Trải tầm nhìn ra xa
  Luôn đôi mắt neo theo chân trời
  Khi không gian chỉ có ta
  Nơi ưu tư được thét cho nhẹ bớt đi...

  Chớ nên ngồi khóc... [khi con con tim anh mang lệ buồn]
  html
  Không khá hơn đâu... [cho con tim anh thêm nặng nề]
  Khóc chỉ làm cho lòng thêm yếu mềm
  Khóc để rồi cho niềm đau trong lòng

  Hét lên thật lớn... [mang cho ta bay ra bầu trời]
  Tan hết trong anh... [mang ưu tư cho phai nhạt dần]
  Thấy trong lòng như đc thêm sức mạnh,
  Thứ tha rồi bỏ qua chuyện xưa