trang Blog

tmtien218Tham gia: 30/03/2009
 • http://www.hdcdgsnn.gov.vn
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  http://www.hdcdgsnn.gov.vn

  Giới thiệu về trang web của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước Trang web của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhằm cung cấp những thông tin chủ yếu về hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ: 1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xét, công nhận hoặc hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó Giáo sư. 2. Đề xuất các chế độ, chính sách đối với chức danh giáo sư và phó giáo sư. Qua trang web này bạn có thể tìm hiểu mấy nội dung chính: - Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước. - Các văn bản pháp quy: Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc xét công nhận và huỷ bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; cũng như việc thành lập tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở...Hiện đã có các văn bản sau: Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Quyết định số 240/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 2 năm 2009 về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014 và bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước. Quyết định số 499/Q Đ-TTg, ngày 17 tháng 4 năm 2009 về việc bổ sung 26 Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009 - 2014 thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Khoảng 1-2 tuần tới sẽ có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở; ban hành Thông tư hướng dẫn về việc xét công nhận, huỷ bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định thành lập và bổ nhiệm thành viên của 27 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành. 3. Các thông tin cập nhật về công việc của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở. 4. Trao đổi, hỏi đáp về những vấn đề mà bạn quan tâm. 5. Tra cứu. Hiện nay trang web đang trong giai đoạn chạy thử, để kịp cung cấp cho bạn đọc những thông tin mới nhất và sẽ được bổ sung hoàn thiện trong thời gian tới./. 
  http://www.hdcdgsnn.gov.vn