Đăng nhập

to*' je^u a^y' nhju` ku*c.

...sao lại thế này...

...sao lại như vậy...

...nó chẳng mún đâu...

...chẳng mún j` hết...


...nó đang khóc...

...nó đang đau...

...nó đang bùn.......

...nó đang cầu nguyện...

...nó đang ước là...


...sẽ chẳng có chiện này...


...ấy ơi...

...ấy cố lên...

...ấy đừng gục ngã...

...ấy hãy cố gắng nào...

...ấy hãy nghĩ tới nó...

...ấy hãy mạnh mẽ lên...
...nó tin là...

...ấy sẽ vượt qua...

...ấy sẽ lại cùng nó...

...đi tiếp con đường của cả hai...

...vik típ câu chuyện của 2 đứa...

...ấy ơi!...

...nó sẽ cầu nguyện cho ấy...


...nó hok mún mất ấy... ...


...nó hok mún xa ấy... ...


...nó hok mún tý nào... ...


...nó iu ấy lắm, iu lắm...

...nó lo cho ấy lắm...

...nó hy vọng cho ấy...

...nó sẽ truyền thêm niềm tin cho ấy...

...nó sẽ làm tất cả cho ấy...

...vì ấy...


...vì nó iu ấy...


...vì ấy là tất cả của nó...

...vì ấy quan trọng với nó lắm...

...vì đối với nó...

...ấy hok thể thiếu đâu...

...thiếu ấy nó hok bik làm j`...

...thiếu ấy nó thấy vô dụng lắm...

...thiếu ấy nó như con điên...

...thiếu ấy là nó thiếu đi sự sống...

...thiếu ấy là nó đã chết...


...bởi thế...

...ấy bên nó nhé...

...ấy vượt qua nhé...

...ấy đừng xa nó nhé...

...ấy cố lên nhé...

...cầu xin ...

...nó cầu xin...

...ấy sẽ vượt qua...

...ấy sẽ bình yên...

...ấy sẽ mạnh khỏe...

...ấy sẽ hạnh phúc...

...ấy sẽ bên nó...

...ấy sẽ lại là người quan trọng của nó...


...


...


...


yêu ấy mãi mãi

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận