Đăng nhập

Tôi Đi Tìm Một Nửa Của Tôi

Tôi đi tìm một nửa của tôi

Tôi đi tìm một nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Người yêu của tôi ơi, em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em?

Trời dần buông, thành phố vào đêm
Bờ cỏ, hàng cây từng đêm ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ cần phải biết
Nửa của mình hay nửa của ai?

Tôi đi tìm em, vâng, tôi đã đi tìm
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nếu chẳng có ai tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của đời mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu thì chỉ một
Chính vì thế nhiều lần tôi sửng sốt
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu?

Không phải của mình, không phải của nhau
Thì Thượng đế ơi đừng bắt tôi nhầm lẫn
Vì tôi biêt khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tìm nửa của mình

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và cũng biết giờ này đâu thấy
Em cũng tìm tôi, tìm tôi như vậy
Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau!
(st)

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận