“Tôi đi xe bus công cộng số 33 từ Bến xe An sương đi suối tiên thì nhặt dc cái bóp nữ, tro…

— Yume.vn —

“Tôi đi xe bus công cộng số 33 từ Bến xe An sương đi suối tiên thì nhặt dc cái bóp nữ, trong đó có như hình”.

Cả nhà share giúp
#Yume