Tôi đứng hát cho đồng đội tôi nghe…

— Yume.vn —

Tôi đứng hát cho đồng đội tôi nghe
Giữa nghĩa trang khắp bốn bề hoang vắng
Đồng đội tôi đang xếp thành hàng thẳng
Xung quanh tôi toàn màu trắng mộ bia

Không khóc đâu sao nước mắt đầm đìa
Một liệt sĩ nằm dưới kia là bạn
Nó với tôi cùng vào bom ra đạn
Cùng chung chiến hào chung lán rừng sâu

Mẩu thuốc lá ngày ấy vẫn chia nhau
Chia từng củ sắn mớ rau khi đói
Quê của bạn tôi ở ngoài Hà Nội
Nó hát ngọt ngào giọng nói cũng hay

Xa giảng đường bạn tôi đã vào đây
Nó tâm sự mong một ngày học lại
Cho tôi xem lá thư người bạn gái
Hẹn ngày về sẽ mãi mãi nên duyên

Tuy nhiên bạn tôi ở lại với bưng biền
Một viên đạn thù đã xuyên qua trán
Khi chúng tôi đang xung phong cùng bạn
Tôi chôn nó rồi dưới tán rừng xanh

Bạn về nghĩa trang khi hết chiến tranh
Tổ quốc ghi công bạn thành liệt sĩ
Xin bạn yên lòng nằm đây yên nghỉ
Nghe mình hát bài đồng chí ngày xưa
-TYNLTT-

Tưởng nhớ đến anh hùng liệt sĩ, các người đã trọn đời hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc 27/7.

#aFamily #hóng_trên_mạng #Dl #ngay27thang7


#Yume