TÔI KHÔNG giúp VỢ VÌ…… – Yume.vn

— Yume.vn —

TÔI KHÔNG giúp VỢ VÌ…

"Tôi không giúp vợ tôi nấu cơm vì tôi cũng muốn ăn và tôi cũng cần phải nấu.
Tôi không giúp vợ rửa bát sau khi ăn vì tôi cũng dùng các loại đó.
Tôi không giúp vợ trông con vì chúng là con của tôi và tôi có trách nhiệm làm cha.
Tôi không giúp vợ rửa bát, phơi hay gấp quần áo, bởi đó cũng là quần áo của tôi và các con.
Tôi không phải đang tương trợ, tôi là một phần của ngôi nhà này…".

– Malik Edwards, một người đàn ông bình thường sống ở Australia.

Có lẽ nhiều đàn ông Việt cần đọc câu này!

Chia sẻ: Nhà văn Hoàng Anh Tú

#aFamilyPhotos #Ap #honnhan #vochong


Yume