“Tôi không thật sự cần con người, nhưng con người cần tôi.”… – Yume.vn

[ad_1]

Yume.vn Xin chào!

“Tôi không thật sự cần con người, nhưng con người cần tôi.”
– Thiên nhiên –

[fb_vid autoplay= “true” id=”937428076442264″]
[ad_2]
Yume.vn Cảm ơn mọi người đã xem bài viết này!