“Tôi không thật sự cần con người, nhưng con người cần tôi.”… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

“Tôi không thật sự cần con người, nhưng con người cần tôi.”
– Thiên nhiên –Yume.vn Cảm ơn mọi người đã xem bài viết này!