Tôi và bạn thân 50 năm sau lời rủ “Hè năm nay đi Đà Lạt nhé!”…

— Yume.vn —

Tôi và bạn thân 50 năm sau lời rủ “Hè năm nay đi Đà Lạt nhé!” 😅
Ảnh: Nguyễn Trung Hậu
#aFamily #hóng_trên_mạng #Ap #banthan #dulich #DaLat

#Yume