Đăng nhập

Tong Hop KiLLMark CF 1119 Dep Nhat Viet Nam 2013

Kill Mark Cf 1119 [Tổng hợp] Theme và killmark ve

Killmark CF 1119 Go.vn | Killmak CF 1119 Đẹp | Killmark CF 1119 mới nhất | Killmark MỚi nhất đây
Killmark CF 1119 Go.vn | Killmak CF 1118 Đẹp | Killmark CF 1119 mới nhất | Killmark CF 1119
Hướng dẫn cài Killmark CF và Theme CF cực kì dễ hiểu 100% thành công cho anh em chưa biết xài nhé. Hoàn toàn chỉ là thay những file đồ họa của Killmark CF và Theme CF chứ không cần can thiệp các file hệ thông đâu. Cài Killmark Theme CF đẹp nhất bắn cho đã tay nào

*Đối với Killmark CF 1119*
B1: Giải nén
B2: mở ra cho đến hết, khi nào gặp các file có định dạng .tga có tên như: bagde_...., ví dụ như: badge_headshot, badge_multi1, badge_multi2,....
B3: Copy toàn bộ những thứ có trong file đó
B4: mở file X:ABCVTCGameDotkichrezUIMark
B5: Paste những thứ đã copy ở B3 vào file ở B4
B6: Vào game chơi bình thường
Đây là 1 Số Hình ảnh Cập nhật phiên bản 1119 Cập nhật 24.1.2013 
Nếu các bạn muốn down Killmark cf Hay Kéo Xuống chúp nha
Nữ thủ lĩnh Super Hero Woman chính là câu trả lời của Tổng bộ tư lệnh liên quân Grobal Risk và Black List. Những người chỉ huy bên các chiến binh có lẽ cũng đã nhận thấy rằng chỉ một mình Super Hero sẽ rất khó để đối chọi lại với thế lực mới của những tên quái Zombie. Chính bởi vậy trong thời gian tới đây cùng lúc với sự xuất hiện của Havoc, một nữ chiến binh mạnh mẽ với vai trò thủ lĩnh trong cuộc chiến chống lại quái vật sẽ được bổ sung vào chiến trường đầy thử thách này.


Killmark cf 1119 Xmas :http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 1.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 


---------------------------------------------------------------------------------------------
2.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  6.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  


---------------------------------------------------------------------------------------------
7.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj ---------------------------------------------------------------------------------------------


8.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------


9.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  

-------------------------------------------------------------------------------


10.
Kill Mark CF 1119http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.


-------------------------------------------------------------------------------


11.
- KillMark CF Dragon 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.
KillMark CF 1119 CrossFire http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 


-------------------------------------------------------------------------------


13.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600. 

-------------------------------------------------------------------------------


14.
- KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.

- KillMark CF DOREMON 1119 [url]http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj
 
Kill Mark Cf 1119 [Tổng hợp] Theme và killmark ve

Killmark CF 1119 Go.vn | Killmak CF 1119 Đẹp | Killmark CF 1119 mới nhất | Killmark MỚi nhất đây
Killmark CF 1119 Go.vn | Killmak CF 1118 Đẹp | Killmark CF 1119 mới nhất | Killmark CF 1119
Hướng dẫn cài Killmark CF và Theme CF cực kì dễ hiểu 100% thành công cho anh em chưa biết xài nhé. Hoàn toàn chỉ là thay những file đồ họa của Killmark CF và Theme CF chứ không cần can thiệp các file hệ thông đâu. Cài Killmark Theme CF đẹp nhất bắn cho đã tay nào

*Đối với Killmark CF 1119*
B1: Giải nén
B2: mở ra cho đến hết, khi nào gặp các file có định dạng .tga có tên như: bagde_...., ví dụ như: badge_headshot, badge_multi1, badge_multi2,....
B3: Copy toàn bộ những thứ có trong file đó
B4: mở file X:ABCVTCGameDotkichrezUIMark
B5: Paste những thứ đã copy ở B3 vào file ở B4
B6: Vào game chơi bình thường
Đây là 1 Số Hình ảnh Cập nhật phiên bản 1119 Cập nhật 24.1.2013 
Nếu các bạn muốn down Killmark cf Hay Kéo Xuống chúp nha
Nữ thủ lĩnh Super Hero Woman chính là câu trả lời của Tổng bộ tư lệnh liên quân Grobal Risk và Black List. Những người chỉ huy bên các chiến binh có lẽ cũng đã nhận thấy rằng chỉ một mình Super Hero sẽ rất khó để đối chọi lại với thế lực mới của những tên quái Zombie. Chính bởi vậy trong thời gian tới đây cùng lúc với sự xuất hiện của Havoc, một nữ chiến binh mạnh mẽ với vai trò thủ lĩnh trong cuộc chiến chống lại quái vật sẽ được bổ sung vào chiến trường đầy thử thách này.


Killmark cf 1119 Xmas :http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 1.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 


---------------------------------------------------------------------------------------------
2.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  6.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  


---------------------------------------------------------------------------------------------
7.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj ---------------------------------------------------------------------------------------------


8.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------


9.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  

-------------------------------------------------------------------------------


10.
Kill Mark CF 1119http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.


-------------------------------------------------------------------------------


11.
- KillMark CF Dragon 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.
KillMark CF 1119 CrossFire http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 


-------------------------------------------------------------------------------


13.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600. 

-------------------------------------------------------------------------------


14.
- KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.

- KillMark CF DOREMON 1119 [url]http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj
Kill Mark Cf 1119 [Tổng hợp] Theme và killmark ve

Killmark CF 1119 Go.vn | Killmak CF 1119 Đẹp | Killmark CF 1119 mới nhất | Killmark MỚi nhất đây
Killmark CF 1119 Go.vn | Killmak CF 1118 Đẹp | Killmark CF 1119 mới nhất | Killmark CF 1119
Hướng dẫn cài Killmark CF và Theme CF cực kì dễ hiểu 100% thành công cho anh em chưa biết xài nhé. Hoàn toàn chỉ là thay những file đồ họa của Killmark CF và Theme CF chứ không cần can thiệp các file hệ thông đâu. Cài Killmark Theme CF đẹp nhất bắn cho đã tay nào

*Đối với Killmark CF 1119*
B1: Giải nén
B2: mở ra cho đến hết, khi nào gặp các file có định dạng .tga có tên như: bagde_...., ví dụ như: badge_headshot, badge_multi1, badge_multi2,....
B3: Copy toàn bộ những thứ có trong file đó
B4: mở file X:ABCVTCGameDotkichrezUIMark
B5: Paste những thứ đã copy ở B3 vào file ở B4
B6: Vào game chơi bình thường
Đây là 1 Số Hình ảnh Cập nhật phiên bản 1119 Cập nhật 24.1.2013 
Nếu các bạn muốn down Killmark cf Hay Kéo Xuống chúp nha
Nữ thủ lĩnh Super Hero Woman chính là câu trả lời của Tổng bộ tư lệnh liên quân Grobal Risk và Black List. Những người chỉ huy bên các chiến binh có lẽ cũng đã nhận thấy rằng chỉ một mình Super Hero sẽ rất khó để đối chọi lại với thế lực mới của những tên quái Zombie. Chính bởi vậy trong thời gian tới đây cùng lúc với sự xuất hiện của Havoc, một nữ chiến binh mạnh mẽ với vai trò thủ lĩnh trong cuộc chiến chống lại quái vật sẽ được bổ sung vào chiến trường đầy thử thách này.


Killmark cf 1119 Xmas :http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 1.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 


---------------------------------------------------------------------------------------------
2.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  6.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  


---------------------------------------------------------------------------------------------
7.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj ---------------------------------------------------------------------------------------------


8.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------


9.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  

-------------------------------------------------------------------------------


10.
Kill Mark CF 1119http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.


-------------------------------------------------------------------------------


11.
- KillMark CF Dragon 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.
KillMark CF 1119 CrossFire http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 


-------------------------------------------------------------------------------


13.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600. 

-------------------------------------------------------------------------------


14.
- KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.

- KillMark CF DOREMON 1119 [url]http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj
 
Kill Mark Cf 1119 [Tổng hợp] Theme và killmark ve

Killmark CF 1119 Go.vn | Killmak CF 1119 Đẹp | Killmark CF 1119 mới nhất | Killmark MỚi nhất đây
Killmark CF 1119 Go.vn | Killmak CF 1118 Đẹp | Killmark CF 1119 mới nhất | Killmark CF 1119
Hướng dẫn cài Killmark CF và Theme CF cực kì dễ hiểu 100% thành công cho anh em chưa biết xài nhé. Hoàn toàn chỉ là thay những file đồ họa của Killmark CF và Theme CF chứ không cần can thiệp các file hệ thông đâu. Cài Killmark Theme CF đẹp nhất bắn cho đã tay nào

*Đối với Killmark CF 1119*
B1: Giải nén
B2: mở ra cho đến hết, khi nào gặp các file có định dạng .tga có tên như: bagde_...., ví dụ như: badge_headshot, badge_multi1, badge_multi2,....
B3: Copy toàn bộ những thứ có trong file đó
B4: mở file X:ABCVTCGameDotkichrezUIMark
B5: Paste những thứ đã copy ở B3 vào file ở B4
B6: Vào game chơi bình thường
Đây là 1 Số Hình ảnh Cập nhật phiên bản 1119 Cập nhật 24.1.2013 
Nếu các bạn muốn down Killmark cf Hay Kéo Xuống chúp nha
Nữ thủ lĩnh Super Hero Woman chính là câu trả lời của Tổng bộ tư lệnh liên quân Grobal Risk và Black List. Những người chỉ huy bên các chiến binh có lẽ cũng đã nhận thấy rằng chỉ một mình Super Hero sẽ rất khó để đối chọi lại với thế lực mới của những tên quái Zombie. Chính bởi vậy trong thời gian tới đây cùng lúc với sự xuất hiện của Havoc, một nữ chiến binh mạnh mẽ với vai trò thủ lĩnh trong cuộc chiến chống lại quái vật sẽ được bổ sung vào chiến trường đầy thử thách này.


Killmark cf 1119 Xmas :http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 1.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 


---------------------------------------------------------------------------------------------
2.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  6.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  


---------------------------------------------------------------------------------------------
7.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj ---------------------------------------------------------------------------------------------


8.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------


9.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  

-------------------------------------------------------------------------------


10.
Kill Mark CF 1119http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.


-------------------------------------------------------------------------------


11.
- KillMark CF Dragon 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.
KillMark CF 1119 CrossFire http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj 


-------------------------------------------------------------------------------


13.
KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600. 

-------------------------------------------------------------------------------


14.
- KillMark CF 1119 http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.

- KillMark CF DOREMON 1119 [url]http://www.mediafire.com/?i4t8qc3z2j1x8lj

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận