Đăng nhập

Tổng hợp Killmark CF hơn 100 Killmark CF đẹp nhất 2012


Hướng dẫn cài Killmark CF và Theme CF cực kì dễ hiểu 100% thành công cho anh em chưa biết xài nhé. Hoàn toàn chỉ là thay những file đồ họa của Killmark CF và Theme CF chứ không cần can thiệp các file hệ thông đâu. Cài Killmark Theme CF đẹp nhất bắn cho đã tay nào

Download: Killmark CF bá đạo

Download: Killmark CF đẹp nhất 2012

Cách sử dụng

*Đối với Theme*
B1: Giải nén
B2: Mở ra cho đến khi nào thấy các file tên có chữ đầu UI_...., ví dụ như UI_Badge, UI_Channel, UI_Login, UI_Lobby,....
B3: Copy toàn bộ các thư mục đó
B4: mở file X:ABCVTCGameDotkichrezUI
B5: paste toàn bộ những gì đã copy ở bước 3 vào đó
B6: Vào game và thưởng thức

*Đối với Killmark*
B1: Giải nén
B2: mở ra cho đến hết, khi nào gặp các file có định dạng .tga có tên như: bagde_...., ví dụ như: badge_headshot, badge_multi1, badge_multi2,....
B3: Copy toàn bộ những thứ có trong file đó
B4: mở file X:ABCVTCGameDotkichrezUIMark
B5: Paste những thứ đã copy ở B3 vào file ở B4
B6: Vào game chơi bình thường

Lưu ý: X là tên ô bạn copy CF, ABC, là tên thư mục nối, ví dụ như CF nhà mình copy ở
C:ProgramFilesVTCGameDokich
thì ở đây, X là ổ C còn ABC là ProgramFilesKillmark CF King Tornado: Clink Download

Tải killmark CF Killmark âm bản(CF USA đã fix cánh)
Clink DownloadTải killmark CF Chôm Chôm Killmark: Clink Download1. Skulltag Style Marks v1.0: Clink Download
. Basic: Clink Download

8. Kill mark ring:Clink Download

9. Kill mark fire: Clink Download10. Kill mark sock: 

Clink Download Link download : Clink Download
11. Zombie killMark-by Enzo
F.Arc53KD3 University Of Civil Engineering

12. Zombie killMark Zombie By Enzo
Snow Flake: Clink Download


14. African Mark: Clink Download

15. Bi's KillMark: Clink Download
 Killmark CF Anonymous: Download Killmark CF hacker
Clink Download


Download KILLMARK CF omarzz KillMark: Clink Download 

Killmark CF Invader: Clink Download 

Click this bar to view the full image.


Killmark CF RAZER: Clink Download 


Click this bar to view the full image.


3. Killmark CF bá đạo: Clink Download


Click this bar to view the full image.


Killmark CF NUKE: Clink Download


Click this bar to view the full image.


Killmark CF Broken Glass: Clink Download
Killmark CF Lava v2 cực ngon: Clink Download


BADGE Killmark: Clink Download

Download Killmark CF Lava: 
Clink Download
Killmark CF Default: Killmark CF mặc định
Clink Download Download KILLMARK CF omarzz KillMark: Clink Download 

Killmark CF Leaf Upgrade: Clink DownloadKillmark CF Lava Spiny Wings.: Clink DownloadKillmark CF Life Wings: Clink DownloadDownload Killmark CF sexy Girl: Clink Download 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận