Trả lời đầy thông minh nhưng vẫn gọi bản thân mình là…thiếu muối. Bạn thấy sao về đáp án của Nam A… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Trả lời đầy thông minh nhưng vẫn gọi bản thân mình là…thiếu muối. Bạn thấy sao về đáp án của Nam Anh cho những câu hỏi đầy hóc búa này? 🤔 Xem thêm videos định dạng Mutex tại #Mutex #NtYume.vn Chân thành cám ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi!