trang Blog

VND & USD + ...Tham gia: 22/09/2008
  • Một số hình ảnh về Bác Hồ và Thiếu nhi (Sưu tầm)
    Nhịp Sống Trẻ
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Một số hình ảnh về Bác Hồ và Thiếu nhi (Sưu tầm)

                 

     

                  

     

                 

     

                

     

                 

     

                  

     

        

     

     

     
    Một số hình ảnh về Bác Hồ và Thiếu nhi (Sưu tầm)