Trailer “Chạy đi chờ chi” tập 16….

— Yume.vn —

Trailer “Chạy đi chờ chi” tập 16.
Nửa đêm tui thấy mà tui tức á bình thường giờ này là tui ngủ á mà tui tức nên giờ tui thức luôn á, thấy anh Voi biển tao hiền mà hùa theo ăn hiếp anh tao á.


#Yume