Đăng nhập

TRÀM BUỒN

 

alt

nước dâng tràn, ruộng liền sông

xót xa, chín ruột hạt đòng đòng đau

năm nầy-năm trước –năm sau

bao năm mới hết nghẹn ngào nước ơi!?

 alt

dưới chiếu nước – trên màn mưa

tình trôi theo lũ, cho vừa thiên tai

ta từ đất khách về đây

xuyến xao hồn, xác thành cây tràm buồn!

VMT   10-2011