TRẦN THỊ ÁI LIÊN "bỏ việc" ở Mỹ về Việt Nam làm "thiện nguyện" được một số tờ b… – Yume.vn

— Yume.vn —

TRẦN THỊ ÁI LIÊN "bỏ việc" ở Mỹ về Việt Nam làm "thiện nguyện" được một số tờ báo hết lời ca ngợi. Lộ rõ nguyên hình một tên phản động rất nguy hiểm trên mặt trận tư tưởng văn hóa, khoác vỏ bọc "nhà giáo", " thiện nguyện" ở Việt Nam đang nhắm vào đối tượng sinh viên và thanh niên.
Hãy dừng lại trước khi quá muộn nhé Ái Liên!!!


Yume.vn Cám ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi!

Yume