Trân trọng người chủ động bóc vỏ tôm cho bạn ăn nhé!…

— Yume.vn —

Trân trọng người chủ động bóc vỏ tôm cho bạn ăn nhé!

#aFamily #hóng_trên_mạng #Dl
#Yume