trang Blog

TrancongtuTham gia: 03/10/2011
 • GIÁ CỦA MỘT SỐ LOẠI SỮA NGOẠI-NỘI THÔNG DỤNG TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  GIÁ CỦA MỘT SỐ LOẠI SỮA NGOẠI-NỘI THÔNG DỤNG TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

  SỮA NGOẠI

  1. ABBOT
  • SIMILAC NẮP VÀNG: 430-435K(900G)----21O-215K(400G)
  • SIMILACGAIN NẮP VÀNG:428-430K------205-210K(400G)
  • GAINPLUS : 390-395K-----192-195K(400G)
  • PEDIASURE:480-485K------245-250K(400G)
  • ENSURE:940-96OK(1,7KG)----- 555-56OK(900G)-----255-260K(4OOG)
  • GLUCERNA:430-435K(900G)------26OK(400G)
  • SIMILACMOM:38O-385K(900)------180-185K(4OOG)

  2. ENFA

  • ENFALAC:370-380K(900G)-----182-188K(400G)
  • ENFAPRO:355-360K(900)------175-180K(400G)
  • ENFAGROW: 340-345K(900)----142-145K(400G)
  • ENFAKID:275-280K(900G)------135-140K9400G)
  • ENFAMAMA:290-300K(9OOG)-----145-150K(400G)

  3. DUMEX

  • SỐ 1(MẪU MỚI)350K(900G)
  • SỐ 2: 340K(900G)
  • SỐ 3 :320K(900G)

  4. sỮA TĂNG CÂN TOPMAXX

  • TOP 1KG 160-170K

  SỮA NỘI

  1. DIELAC
  • STEP 1: 17OK (900G)----85K(400G)
  • STEP2: 165-168K(900G)---80-82K(400G)
  • 123: 160-162K(900G)----8OK(400G)---70K(GIẤY)
  • 456 : 157K(9OOG)----68K(GIẤY)
  • PEDIA 123-456: 285K(900G)-----138K(400G)

  2. CÔ GÁI HÀ LAN

  • 123; 170K (900)-----70K(GIẤY)
  • 456: 165K(900G)----65K(GIẤY)

  3.NUTI

  • STEP 1: 165-170K (900G)----85K(400G)
  • STEP2:165K(900G)----80-82K(400G)
  • 123: 155K(900G)
  • 456:150K(900G)
  GIÁ CỦA MỘT SỐ LOẠI SỮA NGOẠI-NỘI THÔNG DỤNG TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY