Đăng nhập

Trăng vỡ

Trăng vỡ

Đêm lạnh sao mờ trăng vỡ nửa.

Chỉ nửa vầng thôi đã vỡ đôi.

Em tôi xa quá tim trào máu.

Đứt nửa đường đời nửa khát khao.

*

Gió kia cứ thổi mây cứ trôi.

Lẻ bóng đơn côi ôi trăng vỡ.

Một nửa xa xôi một nửa thôi.

Tim đã vỡ đôi vỡ đôi rồi.

*

Ngồi trông sao sáng trăng hờn tủi.

Chỉ còn mình tôi chỉ mình tôi.

Đau đớn đớn đau hết tháng ngày.

NHẬT KIM NA

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận