Tranh thủ về hải phòng họp lớp nhận cọc gói nâng cấp s400 lên 2018. Và thêm 1 gó… -Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Tranh thủ về hải phòng họp lớp nhận cọc gói nâng cấp s400 lên 2018. Và thêm 1 gói nâng cấp khá khủng.
Thx khách hàng đã tin tưởng và cọc số tiền không nhỏ, chỉ qua lời nói và tin nhắn.Yume Cảm ơn tất cả các bạn đã xem!