trang Blog

Bố GiàTham gia: 31/03/2009
 • Trang Tri Hinh Vuong Va Duong Diem
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Trang Tri Hinh Vuong Va Duong Diem

  Co' it bai` trang trí hình vuông và đường diềm cất giữ đã lâu hhhi , hôm nay đem post lên ai chưa có thi` xem nhoa hihihi
  Photobucket 

   

  Photobucket 

   

  Photobucket 

   

   

  Photobucket

   

  Photobucket 

   

  Photobucket 

   

  Photobucket 

   

  Photobucket

  Photobucket 

   

  Photobucket 

   

  Photobucket

   

  Photobucket 

   

  Photobucket Photobucket

   

  Photobucket 

   

  Photobucket

   

   

   

  Photobucket 

   

  Photobucket

   

  Photobucket 

   

  Photobucket

   

   

  Photobucket 

   

  Photobucket 

   

  Photobucket

   

  Photobucket

   

  Photobucket 

   

  Photobucket 

   

  Photobucket 

   

  Photobucket 

   

  Photobucket

   

  Photobucket 

   

  Photobucket 

   

  Photobucket 

   

  Photobucket 

   

  Photobucket

   

  Photobucket 

   

  Photobucket

   

  hv7 

   

  hv5

   

  hv 4 

   

  hv3

   

  hv2 

   

  hinh vuong 

   

  bai` trang tri' , quat, hoa` sac'..

   

  thấy sao ok hok ????????????

   
  Trang Tri Hinh Vuong Va Duong Diem