trang Blog

SeiraTham gia: 22/03/2009
 • Mid-term's Status
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Mid-term's Status

  From 23h30 (30/07/07) to 13h (31/07/07):
  Accounting + Business Framework:
  "Đ*o hiểu gì"

  13h30, SMS to Hal-chan:
  " Mày ơi balance rồi, đời dần đẹp trở lại "

  From 15h30 to 17h30:
  Sleeping...