Triết lý về con giáp thứ 13 của tomboyloichoi:…

— Yume.vn —

Triết lý về con giáp thứ 13 của tomboyloichoi:
“Gián thì đập phát chết luôn chứ đuổi thì không bao giờ hết! Cũng giống như loại phá hoại gia đình người khác!
thực sự là em út sở thích, nói câu nào là chất câu đấy 🤣🤣🤣
#aFamily #hóng_trên_mạng #Ha #venhadicon


#Yume