Trôi Về Đâu........

Tôi đã ôm hoài một giấc mơ ...
thuyền tôi hăm hở vượt sông thơ ...
đến khi chèo mãi không vô bến ....
mới biết "sông " kia chẳng có bờ .....

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận