Đăng nhập

Trôi Về Đâu........

Tôi đã ôm hoài một giấc mơ ...
thuyền tôi hăm hở vượt sông thơ ...
đến khi chèo mãi không vô bến ....
mới biết "sông " kia chẳng có bờ .....

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận