TRỘM CHÓ BỊ TÓM SỐNG ở XUÂN QUAN – VĂN GIANG – HƯNG YÊN…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

TRỘM CHÓ BỊ TÓM SỐNG ở XUÂN QUAN – VĂN GIANG – HƯNG YÊN.

Mới sáng ngày ra con giờ đã hành nghề rồi, chắc hôm nay tổ nghề không phù hộ nên bị người dân tóm được và tất nhiên đối với trộm chó thì sml trước cái đã mọi việc tính sau.

Nguồn: Tin Nóng


Yume Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Yume