trong khi Quân phục Hồng Quân Xô Viết niềm tự hào của các cháu thiếu nhi Nga. Thì Quân phục lính VNC… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

trong khi Quân phục Hồng Quân Xô Viết niềm tự hào của các cháu thiếu nhi Nga. Thì Quân phục lính VNCH kẻ bại trận niềm tự hào của một số người Việt Nam.


Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Yume