Trong một nhóm bạn, mẫu gì cũng có 1 thằng béo và 1 thằng gầy. các thính biết phải t@g ai rồi chứ?… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Trong một nhóm bạn, mẫu gì cũng có 1 thằng béo và 1 thằng gầy. các thính biết phải t@g ai rồi chứ?
#thính #2sao #thinhpicYume.vn Cám ơn mọi người đã xem!

Yume