Trung bình mỗi hồ bơi công cộng có đến 60 lít nước tiểu… – Yume.vn

— Yume.vn —

Trung bình mỗi hồ bơi công cộng có đến 60 lít nước tiểu 😰
các nhà nghiên cứu từ đại học Alberta (Canada) đã khảo sát, đo lường 31 hồ bơi cả ở khách sạn lẫn trung tâm thể thao.
Kết quả cho thấy trung bình mỗi hồ bơi công cộng chứa 60 lít nước tiểu.
#aFamily #hóng_trên_mạng #Ap #bểbơiChúng tôi Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Yume