trang Blog

We ♥ 5BTham gia: 28/05/2009
 • Kết quả thi trường Lương Thế Vinh và Marie Curie
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Kết quả thi trường Lương Thế Vinh và Marie Curie

  1. Lương Thế Vinh: Đỗ chính thức yêu cầu 11 điểm; Thủ khoa 12,75 điểm
  - Lại Hoàng Anh: trượt
  - Nguyễn Thanh Bình: trượt
  - Nguyễn Thị Mỹ Linh: trượt
  - Tống Hà My: trượt
  - Nguyễn Hoài Thu: đỗ 11,5 điểm - thừa 0,5
  - Đinh Sao Mai: đỗ 12,5 điểm - thừa 1,5
  2. Marie Curie:
  - Bùi Tuấn Anh: 6,5 (trượt)
  - Hoàng Minh Anh: 11,5 (đỗ dự khuyết lớp Tiếng Anh, trượt lớp truyền thồng, nếu hết chỉ tiêu không được nhập học)
  - Lại Hoàng Anh: 6,0 (trượt)
  - Nguyễn Thị Quỳnh Chi: 10,5 (trượt)
  - Đỗ Thu Hằng: 6,0 (trượt)
  - Phan Hải Hà: 9,5 (trượt)
  - Nguyễn Hoài Thu: 10,5 (trượt)
  - Đinh Sao Mai: 9,0 (trượt)
  - Phạm Duy My Ny: 6,5 (trượt)
  - Nguyễn Hương Ly: 10,0 (trượt)
  - Đoàn Thái Phong: 4,0 (trượt)

  Một số bạn còn lại đều không đỗ vào trường.

  Nhiều bạn chỉ thi riêng trường Marie mà không đỗ, có thể làm thủ tục đăng ký nhận hồ sơ ở Việt Nam An-giê-ri. Học sinh giỏi  5 năm liền và có hạnh kiểm đạo đức tốt xét tuyển vào Nguyễn Trường Tộ. Lớp mình có 2 bạn đỗ chính thức vào Lương Thế Vinh là Sao Mai và Hoài Thu. 1 bạn đỗ dự khuyết (nếu còn suất) vào Marie là Minh Anh. Tuy nhiên nếu có nhiều bạn thi vào lớp Tiếng Anh vượt điểm M.Anh thì bạn không thể nhập học.

  Ngày mai, 26-6 sẽ có kết quả Hà Nội Amsterdam.

   

   
  Kết quả thi trường Lương Thế Vinh và Marie Curie