Từ bao giờ, lũ MC lại trở nên vô học, mất dạy như thế này?… – Yume.vn

— Yume.vn —

Từ bao giờ, lũ MC lại trở nên vô học, mất dạy như thế này?
Sống nhờ ân sủng của chế độ, hưởng bổng lộc từ đất nước này. Tuy nhiên suốt ngày chọc ngoáy, xuyên tạc gây bức xúc, hoang mang trên cộng đồng mạng.
Cần loại bỏ ngay các con người có tư tưởng lệch lạc, tuyên truyền chống phá Nhà nước như thế này ra khỏi các cơ quan truyền hình, báo đài chính thống. Chúng chính là mầm mống, hiểm họa cho sự an nguy Quốc gia.
Link của MC Dương Thùy Linh: https://www.facebook.com/duongthuylinh
Link của MC Lũ: https://www.facebook.com/phananhmc


Chúng tôi Xin cám ơn quý đọc giả đã theo dõi bài viết này!

Yume