Tự hào phụ nữ nước tôi… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Tự hào phụ nữ nước tôi

ở Hội nghị cấp cao cộng đồng Pháp ngữ 1997 (sự kiện đa phương đầu tiên do VN đăng cai), khi Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã trịch thượng định giành quyền điều hành phiên họp đã bị bà Nguyễn Thị Bình nhắc nhở với câu nói nổi tiếng: “NGÀI TỔNG THỐNG, TÔI MỚI LÀ NGƯỜI CHỦ TRÌ CUỘC HỌP NÀY”.
————–
Nguồn: fb Kim Nguyên BảoChúng tôi Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Yume