Từ hồi CSGT thành phố ra quân tổng kiểm tra một tháng từ ngày 15/7, quẹo trong hẻm tui cũng phải bật…

— Yume.vn —

Từ hồi CSGT thành phố ra quân tổng kiểm tra một tháng từ ngày 15/7, quẹo trong hẻm tui cũng phải bật xi-nhan.


#Yume