Từ năm 2020, Đan Mạch sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện quy định cấm hoàn toàn việc sử…

— Yume.vn —

Từ năm 2020, Đan Mạch sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện quy định cấm hoàn toàn việc xài hóa chất PFAS trong sản xuất bao bì thực phẩm.

Hóa chất PFAS là chất có trong các loại giấy gói, bao bì chống thấm nước cho các thực phẩm như bánh mì và bánh ngọt.

các nghiên cứu trước đây phát…

Khác
Trong hình ảnh có thể có: văn bản và món ăn

#Yume