Từ sâu bên trong, ai cũng cần có một người ở bên cả…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Từ sâu bên trong, ai cũng cần có một người ở bên cả.
#quoteoftheday, #quote, #lifestyle #kenh14Cám ơn quý đọc giả đã xem!

Yume