trang Blog

tung1405892003Tham gia: 16/02/2009
 • Cúng cô hồn-Văn tế thập loại chúng sinh
  Xã Hội
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Cúng cô hồn-Văn tế thập loại chúng sinh

  Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt,
  Toát hơi may lạnh buốt xương khô
  Não người thay buổi chiều thu,
  Ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng...
  Đường bạch dương bóng chiều man mác,
  Dịp đường lê lác đác mưa sa
  Lòng nào lòng chẳng thiết tha
  Cõi dương còn thế nữa là cõi âm.
  Trong trường dạ tối tăm trời đất,
  Có khôn thiêng phảng phất u minh...
  Thương thay thập loại chúng sinh
  Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người
  Hương lửa đã không nơi nương tựa
  Hồn mồ côi lần lữa bấy niên...
  Còn chi ai khá ai hèn
  Còn chi mà nói ai hèn ai ngu!
  Tiết đầu thu lập đàn giải thoát
  Nước tĩnh đàn sái hạt dương chi
  Muôn nhờ đức Phật từ bi
  Giải oan cứu khổ độ về tây phương.
  Cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh
  Chí những lăm cất gánh non sông
  Nói chi những buổi tranh hùng
  Tưởng khi thế khuất vận cùng mà đau!
  Bỗng phút đâu mưa sa ngói lở
  Khôn đem mình làm đứa thất phu
  Giàu sang càng nặng oán thù
  Máu tươi lai láng xương khô rụng rời
  Đoàn vô tự lạc loài nheo nhóc,
  Quỷ không đầu đứng khóc đêm mưa
  Cho hay thành bại là cơ
  Mà cô hồn biết bao giờ cho tan.
  Cũng có kẻ màn lan trướng huệ
  Những cậy mình cung quế Hằng Nga,
  Một phen thay đổi sơn hà,
  Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu?
  Trên lầu cao dưới dòng nườc chảy
  Phận đã đành trâm gãy bình rơi
  Khi sao đông đúc vui cười
  Mà khi nhắm mắt không người nhặt xương.
  Đau đớn nhẽ không hương không khói
  Hồn ngẩn ngơ dòng suối rừng sim.
  Thương thay chân yếu tay mềm
  Càng năm càng héo một đêm một dài.
  Kìa những kẻ mũ cao áo rộng,
  Ngọn bút son thác sống ở tay
  Kinh luân găm một túi đầy
  Đã đêm Quản Cát lại ngày Y Chu.
  Thịnh mãn lắm, oán thù càng lắm,
  Trăm loài ma mồ nấm chung quanh
  Ngàn vàn khôn đổi được mình
  Lầu ca viện hát tan tành còn đâu?
  Kẻ thân thích vắng sau vắng trước
  Biết lấy ai bát nước nén nhang?
  Cô hồn thất thểu dọc ngang
  Nặng oan khôn nhè tìm đường hóa sinh?
  Kìa những kẻ bài binh bố trận
  Đổi mình vào cướp ấn nguyên nhung
  Gió mưa sấm sét đùng đùng
  Phơi thây trăm họ nên công một người.
  Khi thất thế tên rơi đạn lạc
  Bãi sa trường thịt nát máu rơi
  Mênh mông góc bể chân trời
  Nắm xương vô chủ biết rơi chốn nào?
  Trời thăm thẳm mưa gào gió thét
  Khí âm huyền mờ mịt trước sau
  Ngàn mây nội cỏ rầu rầu,
  Nào đâu điếu tế, nào đâu chưng thường?
  Cũng có kẻ tính đường trí phú
  Mình làm mình nhịn ngủ kém ăn
  Ruột rà không kẻ chí thân
  Dẫu làm nên để dành phần cho ai?
  Khi nằm xuống không người nhắn nhủ
  Của phù vân dẫu có như không
  Sống thời tiền chảy bạc ròng
  Thác không đem được một đồng nào đi.
  Khóc ma mướn, thương gì hàng xóm
  Hòm gỗ đa bó đóm đưa đêm
  Ngẩn ngơ trong quảng đồng chiêm
  Nén hương giọt nước biết tìm vào đâu?
  Cũng có kẻ rắp cầu chữ qúy
  Dẫn mình vào thành thị lân la
  Mấy thu lìa cửa lìa nhà
  Văn chương đã chắc đâu mà trí thân.
  Dọc hàng qúan gặp tuần mưa nắng
  Vợ con nào nuôi nấng khem kiêng
  Vội vàng liệm sấp chôn nghiêng
  Anh em thiên hạ láng giềng người dưng
  Bóng phần tử xa chừng hương khúc
  Bãi tha ma kẻ dọc người ngang
  Cô hồn nhờ gửi tha phương
  Gió trăng hiu hắt lửa huơng lạnh lùng.
  Cũng có kẻ vào sông ra bể,
  Cánh buồm mây chạy xế gió đông
  Gặp cơn giông tố giữa dòng
  Đem thân chôn rấp vào lòng kình nghê.
  Cũng có kẻ đi về buôn bán
  Đòn gánh tre chín dạn hai vai
  Gặp cơn mưa nắng giữa trời
  Hồn đường phách sá lạc loài nơi nao?
  Cũng có kẻ mắc vào khóa lính
  Bỏ cửa nhà gồng gánh việc quan
  Nước khe cơm vắt gian nan
  Dãi dầu nghìn dặm lầm than một đời
  Buổi chiến trận mạng người như rác
  Phận đã đành đạn lạc tên rơi
  Lập lòe ngọn lửa ma trơi
  Tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương!
  Cũng có kẻ lỡ làng một kiếp
  Liều tuổi xanh buôn nguyệt bán hoa
  Ngẩn ngơ khi trở về già
  Ai chồng con tá biết là cậy ai?
  Sống đã chịu một đời phiền não
  Thác lại nhờ hớp cháo lá đạ
  Đau đớn thay phận đàn bà,
  Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu?
  Cũng có kẻ nằm cầu gối đất
  Dõi tháng ngày hành khất ngược xuôi
  Thương thay cũng một kiếp người
  Sống nhờ hàng xứ chết vùi đường quan.
  Cũng có kẻ mắc oan tù rạc
  Gửi mình vào chiếu rách một manh
  Nắm xương chôn rấp góc thành
  Kiếp nào cỡi được oan tình ấy đi?
  Kìa những kẻ tiểu nhi tấm bé
  Lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha
  Lấy ai bồng bế xót xa
  U ơ tiếng khóc thiết tha nỗi lòng.
  Kìa những kẻ chìm sông lạc suối
  Cũng có người sẩy cối sa cây
  Có người leo giếng đứt dây
  Người trôi nước lũ kẻ lây lửa thành.
  Người thì mắc sơn tinh thủy quái
  Người thì sa nanh sói ngà voi
  Có người hay đẻ không nuôi
  Có người sa sẩy có người khốn thương.
  Gặp phải lúc đi đường lỡ bước
  Cầu Nại Hà kẻ trước người sau
  Mỗi người một nghiệp khác nhau
  Hồn xiêu phách lạc biết đâu bây giờ?
  Hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi
  Hoặc là nương ngọn suối chân mây
  Hoặc là điếm cỏ bóng cây
  Hoặc là quán nọ cầu này bơ vơ
  Hoặc là nương thần từ Phật tự
  Hoặc là nhờ đầu chợ cuối sông
  Hoặc là trong quãng đồng không
  Hoặc nơi gò đống hoặc vùng lau tre
  Sống đã chịu một bề thảm thiết
  Ruột héo khô dạ rét căm căm
  Dãi dầu trong mấy mươi năm
  Thở than dưới đất ăn nằm trên sương
  Nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn
  Tắt mặt trời lẩn thẩn tìm ra
  Lôi thôi bồng trẻ dắt già
  Có khôn thiêng nhẽ lại mà nghe kinh.
  Nhờ phép Phật siêu sinh tịnh độ
  Phóng hào quang cứu khổ độ u
  Rắp hòa tứ hải quần chu
  Não phiền trút sạch oán thù rửa không.
  Nhờ đức Phật thần thông quảng đại
  Chuyển pháp luân tam giới thập phương
  Nhơn nhơn Tiêu Diện đại vương
  Linh kỳ một lá dẫn đường chúng sinh.
  Nhờ phép Phật uy linh dũng mãnh
  Trong giấc mê khua tỉnh chiêm bao
  Mười loài là những loài nào?
  Gái trai già trẻ đều vào nghe kinh.
  Kiếp phù sinh như hình như ảnh
  Có chữ rằng:"Vạn cảnh giai không"
  Ai ơi lấy Phật làm lòng
  Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi.
  Đàn chẩn tế vâng lời Phật giáo
  Của có khi bát cháo nén nhang
  Gọi là manh áo thoi vàng
  Giúp cho làm của ăn đường thăng thiên.
  Ai đến đây dưới trên ngồi lại
  Của làm duyên chớ ngại bao nhiêụ
  Phép thiên biến ít thành nhiều
  Trên nhờ Tôn Giả chia đều chúng sanh.
  Phật hữu tình từ bi phổ độ
  Chớ ngại rằng có có không không.
  Nam mô chư Phật, Pháp, Tăng
  Độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài

  NGUYỄN DU

   
  Cúng cô hồn-Văn tế thập loại chúng sinh