tuổi thơ DỮ DỘI, 9X CÒN NHỚ KHÔNG?…

— Yume.vn —

tuổi thơ DỮ DỘI, 9X CÒN NHỚ KHÔNG?
Nhớ Thuở con bé sáng đi học sớm để rẽ qua chợ mua quả nhỏ nhỏ xinh xinh (ít tiền) mang vào lớp để ngửi. Rồi mang về nhà bện giỏ treo ở đầu giường ngửi chán bỏ ra ăn. Mỗi mùa thu về là mang theo hương thơm của thức quả mê mẩn này. 😍😍😍
#aFamily #hóng_trên_mạng #Dl#Yume