Tưởng vô lý mà lại hợp lý!…

— Yume.vn —

Tưởng vô lý mà lại hợp lý!

Nguồn: WeLax
#Yume