‘Tuy nhiên chính anh, chính anh làm tôi thấy sự biết điều của tôi là ngu ngốc đấy!’ – Thư said….

— Yume.vn —

‘Tuy nhiên chính anh, chính anh làm tôi thấy sự biết điều của tôi là ngu ngốc đấy!’ – Thư said.
Nữa đi chị ơi… 👏👏👏
Nguồn: Tiin
#aFamily #hóng_trên_mạng #venhadicon #hvt

#Yume